ปัตตานี แถลงข่าวจัดมหกรรมแสดงสินค้าฮาลาลอาเซียน หวังประชาชนมีรายได้ กระตุ้นเศรษฐกิจประเทศไทย

ปัตตานี แถลงข่าวจัดมหกรรมแสดงสินค้าฮาลาลอาเซียน หวังประชาชนมีรายได้ กระตุ้นเศรษฐกิจประเทศไทย

ผู้สื่อข่าวรายงานวันที่ 13 มิ.ย. 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัสมัน แตอาลี ผู้อำนวยการสถาบันฮาลาล ดร.บดินทร์ แวลาเตะ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ม.อ.ปัตตานี นายซอลาฮุดดีน หะยียูโซะ เลขานุการคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี ร่วมแถลงข่าว มหกรรมแสดงสินค้าฮาลาลอาเซียน2565 (Asean Halal Expo 2022) ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2565 ณ ศูนย์การค้าอาเซียนมอลล์ปัตตานี ตำบลบานา อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

สำหรับมหกรรมแสดงสินค้าฮาลาลอาเซียน 2565 (Asean Halal Expo 2022) เพื่อยกระดับความสามารถ และสร้างโอกาสให้ผู้ผลิตสินค้า และบริการฮาลาลไทยสู่ตลาดฮาลาลอาเซียน รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านวิชาการฮาลาลให้เกิดการพัฒนาสินค้าละบริการฮาลาล ในงานมีการแสดงนิทรรศการฮาลาลนานาชาติ นิทรรศการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนฮาลาล การแสดงสินค้าฮาลาลเป็นจำนวนมาก เพื่อให้ประชาชนเดินทางมาชมและจับจ่าย หวังกระตุ้นเศรษฐกิจประเทศไทย หลังเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด19 มาอย่างยาวนาน

ภายในงานมีการแสดงสินค้าฮาลาลทั้งในและต่างประเทศ กว่า 120 ร้านค้า ได้แก่ ผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาล เช่น อาหาร เครื่องดื่ม เครื่องสำอางฮาลาล(ผลิตภัณฑ์ยา สมุนไพร และเวชภัณฑ์ฮาลาล) เครื่องแต่งกาย เครื่องนุ่งห่ม เครื่องประดับ อาหารฮาลาลปรุงสดด้วยภูมิปัญญาและวัฒนธรรมพื้นบ้านของชาวใต้ อีกทั้งในงานยังมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านของมุสลิมในภาคใต้ และ กิจกรรมการแข่งขันต่างๆ

อย่างไรก็ตาม มหกรรมแสดงสินค้าฮาลาลอาเซียน ถือเป็นแสดงสินค้าที่ยิ่งใหญ่ในภาคใต้ ซึ่งเดิมจัดขึ้นที่หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จ.สงขลา แต่ปีนี้จะจัดขึ้นในพื้นที่จังหวัดปัตตานี โดยประชาชนชาวไทยพุทธก็สามารถมาเลือกซื้อได้ คาดว่าจะมีประชาชนทั้งในประเทศและต่างประเทศเดินทางมาร่วมงานกันอย่างคึกคัก

ผู้สื่อข่าวรายงานอีกว่า ประเทศไทยถือเป็นผู้ส่งออกอาหารฮาลาลรายใหญ่อันดับ 9 ของโลก และเป็นอันดับ 1 ในกลุ่มประเทศอาเซียน และอันดับ 3 ในเอเชีย รองจากประเทศจีนและประเทศอินโดนีเซีย สะท้อนถึงตลาดฮาลาลของไทยยังเต็มไปด้วยโอกาสให้ผู้ประกอบการมาขยายธุรกิจในตลาดนี้ได้อย่างมาก
“จากข้อมูลทางสถิติล่าสุดในปี 2560 อาหารฮาลาลในตลาดโลก มีผู้บริโภคเป็นชาวมุสลิมทั่วโลกถึง 2,140 ล้านคน เป็นตลาดที่มีศักยภาพสูง มีมูลค่าได้ถึงประมาณ 162,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สำหรับสินค้าที่ผู้ประกอบการไทยมีศักยภาพในการผลิตและเป็นที่นิยมของผู้บริโภคอาหารฮาลาลโลก ได้แก่ อาหารแปรรูปต่างๆ ที่ผู้ประกอบการ SME ไทยและวิสาหกิจชุมชนมีศักยภาพในการผลิต อาทิ ผัก และผลไม้ท้องถิ่นแปรรูป เครื่องปรุงรส ขนมขบเคี้ยว เครื่องดื่มสมุนไพร”

 

อามีน/ปัตตานี
130665

Related posts