พิษณุโลก สำนักชลประทานที่ 3 จัดงาน 120 ปีชลประทาน ชมนิทรรศการเพื่อแผ่นดินไทย

พิษณุโลก สำนักชลประทานที่ 3 จัดงาน 120 ปีชลประทาน ชมนิทรรศการเพื่อแผ่นดินไทย


สำนักงานชลประทานที่ 3 จัดงานนิทรรศการ 120 ปี กรมชลประทาน งานเพื่อแผ่นดินไทย พร้อมพิธีประกาศเกียรติคุณแด่ผู้มีคุณูปการกับกรมชลประทาน
เมื่อเวลา 11.00 น.ของวันที่ 13 มิ.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่สำนักงานชลประทานที่ 3 นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นายวรพจน์ เพชรนรชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 3 ร่วมจัดกิจกรรมวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 120 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่กรมชลประทาน สื่อมวลชน และแขกผู้มีเกียรติร่วมงานจำนวนมาก ทั้งนี้กรมชลประทาน เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2445 ตลอดระยะเวลากว่า 120 ปี ที่ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของกรมชลประทานได้มุ่งมั่น ทุ่มเทในการทำงานเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำภายใต้การขับเคลื่อนการบริหารจัดการน้ำในแต่ละมิติตามนโยบายของรัฐบาลมีการจัดการให้กับทุกภาคส่วนอย่างทั่วถึง เป็นธรรมและยั่งยืน เสริมสร้างการมีส่วนร่วมด้านบริหารจัดการน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดในทุกระตับอย่างมีประสิทธิภาพในด้านนิเวศวิทยา สิ่งแวดล้อม ตลอดจนการดำเนินงานการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำอย่างต่อเนื่อง ตามภารกิจที่ให้ไว้กับสังคม


ซึ่งในปีนี้กรมชลประทานได้กำหนดจัดนิทรรศการ และกิจกรรมต่างๆ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา กรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 120 ทุกจังหวัดทั่วประเทศ สำหรับหน่วยงานชลประทานในเขตพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ได้ร่วมกันจัดแสดงนิทรรศการ “120 ปี กรมชลประทาน” โดยนำเสนอผลงานและนวัตกรรมของงานชลประทานเพื่อพัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน ได้นำเสนอผลงานแสดงให้เห็นความก้าวหน้าของการดำเนินงานของกรมชลประทาน อันเกิดจัดการองค์ความรู้ที่แตกต่างหลากหลาย มุ่งสู่การเป็นองค์กรอัจฉริยะ สร้างความมั่นคงด้านน้ำเพื่อเพิ่มคุณภาพ คุณค่าการให้บริการ ภายในปี 2580 ซึ่งจะมีการถ่ายทอดสดกิจกรรมต่างๆ ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 13-15 มิถุนายน 2565 นอกจากนี้ภายในงานยังกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ พิธีประกาศเกียรติคุณแด่ผู้มีคุณูปการกับกรมชลประทาน, พิธีมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรหลานเกษตรกรในจังหวัดพิษณุโลก และบุตรหลานเจ้าหน้าที่กรมชลประทาน, การจัดเสวนาทางวิชาการ KM Sharing ซึ่งมีผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้มีความรู้ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานชลประทาน มาถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ผู้สนใจได้นำไปปรับใช้ให้ก่อเกิดประโยชน์ในงานชลประทานต่อไป


ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก

Related posts