ฝ่ายค้านขอเปิดญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล

ฝ่ายค้านขอเปิดญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล

วันนี้ (15 มิ.ย.65) เมื่อเวลา 13.30 น. ที่ผ่านมา นายซูการ์โน มะทา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ยะลา เขต 2 พรรคประชาชาติ และ นายสมมุติ เบ็ญจลักษณ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปัตตานี เขต 4 พรรคประชาชาติ พร้อมด้วย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคร่วมฝ่ายค้าน อาทิ พรรคเพื่อไทย พรรคก้าวไกล พรรคเสรีรวมไทย พรรคเพื่อชาติ และพรรคพลังปวงชนไทย ยื่นญัตติต่อ นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฏร ที่รัฐสภา เพื่อขอเปิดญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล ตามรัฐธรรมนูญมาตรา151

ทั้งนี้ การยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้ พรรคร่วมฝ่ายค้าน ใช้ชื่อยุทธการ ‘เด็ดหัว สอยนั่งร้าน’ ในส่วนของข้อกล่าวหา ที่แนบไปในญัตติยังคงยึด 6 กรอบหลัก ประกอบไปด้วย ความผิดพลาดล้มเหลวการบริหารราชการแผ่นดิน จงใจฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญและมาตรฐานจริยธรรม มีพฤติการณ์ส่อทุจริตเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้อง ไม่ปฏิบัติตามนโยบายที่แถลงไว้ต่อรัฐสภาหรือเรื่องที่ฝ่ายค้านเคยอภิปรายได้เคยทักท้วง การละเมิดสิทธิมนุษยชน และการทำลายระบอบประชาธิปไตยระบบรัฐสภา

สำหรับ รายชื่อ 10 รัฐมนตรีที่ถูกยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจ ประกอบไปด้วย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม, พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี, พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย, นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม, นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยกระทรวงการคลัง รวมไปถึงรัฐมนตรีที่เป็นแกนนำจากพรรคร่วมรัฐบาล ที่เปรียบเหมือนเป็นนั่งร้านให้ ประกอบด้วย นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข, นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม จากพรรคภูมิใจไทย นายจุรินทร์ ลักษณะวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์, นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยกระทรวงมหาดไทย

 

#ประชาชนประชาชาติ #พรรคประชาชาติ

Related posts