พิษณุโลก เทศบาลตำบลบ้านคลอง จัดโครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านคลอง ให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดยาง (มีมานะวิทยา)

พิษณุโลก เทศบาลตำบลบ้านคลอง จัดโครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านคลอง ให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดยาง (มีมานะวิทยา)

วันที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. นางนภาพร ตาแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านคลอง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านคลอง ร่วมกิจกรรมโครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านคลอง เนื่องจากสถานการณ์ที่ผ่านมาในแต่ละปีประเทศไทยมีอัตราการเสียชีวิตของเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปีจากอุบัติเหตุทางน้ำในอัตราที่สูงมากเมื่อเทียบกับการเสียชีวิตทุกสาเหตุและในเขตพื้นที่ตำบลบ้านคลองมีแหล่งน้ำทั้งแม่น้ำน่านและคลองชลประทาน ที่เด็กสามารถลงเล่นน้ำได้ อีกทั้งในช่วงฤดูฝนจะมีน้ำท่วมขังในระดับสูง

โดยเด็กและผู้ปกครองไม่ตระหนักถึงอันตรายของการเล่นน้ำและไม่รู้วิธีช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นเมื่อเกิดอุบัติเหตุทางน้ำ ดังนั้น ทางเทศบาลตำบลบ้านคลอง ร่วมกับ โรงเรียนวัดยาง (มีมานะวิทยา) ได้เห็นความสำคัญจึงร่วมจัดทำโครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิตแก่นักเรียนโรงเรียนวัดยาง (มีมานะวิทยา) เพื่อสร้างความปลอดภัยทางน้ำแก่นักเรียน รู้จักและสามารถช่วยชีวิตผู้ประสบเหตุทางน้ำได้ถูกต้องตามวิธีมาตรฐานสากล ได้ฝึกทักษะและความรู้แก่เด็กนักเรียนให้รู้จักและสามารถเอาชีวิตรอดและช่วยชีวิตผู้ประสบเหตุทางน้ำได้อย่างถูกต้องตามหลักวิธีมาตรฐานสากล ซึ่งมีนักเรียนในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนเรียนรวม ของโรงเรียนวัดยาง (มีมานะ) เข้าร่วมโครงการ จำนวน 50 คน ณ สระว่ายน้ำ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช หมู่ 1 ตำบลบ้านคลอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก


ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก

Related posts