ผู้ว่าฯ พิจิตร ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานสานสัมพันธไมตรีระหว่างส่วนราชการ และท้องถิ่น เยี่ยมบ้านผู้ป่วย ผู้สูงอายุ ผู้ประสบปัญหาทางครัวเรือน พื้นที่ อ.วังทรายพูน

ผู้ว่าฯ พิจิตร ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานสานสัมพันธไมตรีระหว่างส่วนราชการ และท้องถิ่น เยี่ยมบ้านผู้ป่วย ผู้สูงอายุ ผู้ประสบปัญหาทางครัวเรือน พื้นที่ อ.วังทรายพูน

วันที่ 15 มิ.ย. 65 นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร นำหัวหน้าส่วนราชการร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานสานสัมพันธไมตรีระหว่างส่วนราชการระดับจังหวัด ส่วนราชการระดับอำเภอ ท้องที่ และท้องถิ่น ในพื้นที่ ต.หนองพระ อ.วังทรายพูน เพื่อสร้างความรักความสามัคคีระหว่างส่วนราชการ สร้างความสุขให้กับประชาชนในพื้นที่ และสอดคล้องกับนโยบายการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพทุกวันพุธ ตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดพิจิตร

ทั้งนี้ ได้ปั่นจักรยานระยะทางรวม 2.5 กม. ไปเยี่ยมผู้ประสบปัญหาทางครัวเรือน ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ผู้พิการ ผู้ยากจน มอบถุงยังชีพและเงินสงเคราะห์ จำนวน 5 รายในพื้นที่ หมู่ที่ 2 ตำบลหนองพระได้แก่ นายสมชาย จุ้ยโต อายุ 57 ปี บ้านเลขที่ 123 , นายสมบุณ พรมหล่ำ อายุ59ปี บ้านเลขที่ 179, นายสังวาล คำพาอินทร์ อายุ 62ปี บ้านเลขที่61/1, นายกฤษดา รามสีดา อายุ 49ปี บ้านเลขที่ 62/3 และนายสุพจน์ ป้องแก้ว อายุ43 ปี บ้านเลขที่209

ส.ปชส.พิจิตร ข่าว/ภาพ
15 มิถุนายน 2565

Related posts