นายศุภสัณห์ ศิลป์ชูศรี พาณิชย์จังหวัดสุโขทัย ร่วมจัดรายการ “MCOT HappiNess” FM 99.25 MHz.

นายศุภสัณห์ ศิลป์ชูศรี พาณิชย์จังหวัดสุโขทัย ร่วมจัดรายการ “MCOT HappiNess” FM 99.25 MHz.

วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2565 เวลา 10.30 น. นายศุภสัณห์ ศิลป์ชูศรี พาณิชย์จังหวัดสุโขทัย ร่วมจัดรายการ “MCOT HappiNess” FM 99.25 MHz. โดยมีลุงต้อม นายกฤษณะ กิ่งแก้ว เป็นผู้ดำเนินรายการ และนางสาวนุศราภรณ์ รอดเที่ยง นายสถานีวิทยุ อสมท. จังหวัดสุโขทัย ให้การต้อนรับ ณ สถานีวิทยุกระจายเสียง อสมท. จังหวัดสุโขทัย ตำบลยางซ้าย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย โดยมีประเด็นสำคัญต่างๆ ดังนี้


1. โครงการลดราคาเคมีเกษตร ช่วยเหลือเกษตรกร เฟส 3 ซึ่งเป็นโครงการที่จัดจำหน่ายยาป้องกันหรือกำจัดศัตรูพืชหรือโรคพืชในราคาถูกกว่าท้องตลาดให้กับกลุ่ม/สถาบันเกษตรกร เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร โดยสิ้นสุดโครงการวันที่ 31 สิงหาคม 2565
2. ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายทุเรียนพันธุ์หมอนทอง และพันธุ์หลง ของเกษตรกรบ้านห้วยตม ตำบลบ้านตึก อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย จำหน่ายในวันที่ 17 มิถุนายน 2565 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณหน้าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุโขทัย โดยมีราคาดังนี้
– ทุเรียนพันธุ์หลง (เกรด B) สุกและดิบ ราคา กก.ละ 150 บาท
– ทุเรียนพันธุ์หมอนทอง (เกรด B) สุก ราคา กก. ละ 130 บาท ดิบ ราคา กก. ละ 100 บาท


3. กิจกรรมประกวดตั้งชื่อ”ทุเรียนสุโขทัย” โดยคณะกรรมการคัดเลือกตั้งชื่อทุเรียนจังหวัดสุโขทัย ได้พิจารณาคัดเลือกชื่อที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ ที่ผ่านเข้ารอบ จำนวน 5 ชื่อ ผลปรากฏดังนี้
1. ขุนเขา 2. หมอนพระร่วง 3. เจ้าหมื่นด้ง 4. เขาขุนศรี 5. พระร่วง
และขอเชิญร่วมโหวตชื่อทุเรียนสุโขทัยทีผ่านเข้ารอบการพิจารณา 5 ชื่อ เพื่อเป็นคะแนน popular vote โดยสามารถร่วมโหวตระหว่างวันที่ 14 – 20 มิถุนายน 2565 ผ่าน Link https://forms.gle/fBmjb37vWFRo1oY19


4. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุโขทัย ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัด 16 จังหวัดภาคเหนือ ดำเนินกิจกรรมเชื่อมโยงการตลาดและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภาคเหนือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมซน ภายใต้โครงการร่วมค้าเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับ เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมขน ผู้ประกอบการ SMEs ผู้ผลิตสินค้าชุมชนใน 17 จังหวัดภาคเหนือ และเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าชุมชนโดยการเชื่อมโยงสินค้ากับ ผู้ประกอบการในประเทศและต่างประเทศ ผู้ประกอบการที่สนใจ ติดต่อสอบถามรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ได้ที่สำนักงานพาณิชย์ภาคเหนือ 17 จังหวัดได้ในวัน เวลา ราชการ

Related posts