🏷แม่ทัพภาคที่ 4 เปิดกองบังคับการหน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมประจำจังหวัดปัตตานี ปฏิบัติงานด้านการข่าวเชิงรุก ตอบสนองภารกิจตามนโยบายของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4  ส่วนหน้า 🏷

🏷แม่ทัพภาคที่ 4 เปิดกองบังคับการหน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมประจำจังหวัดปัตตานี ปฏิบัติงานด้านการข่าวเชิงรุก ตอบสนองภารกิจตามนโยบายของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4  ส่วนหน้า 🏷

》วันที่ 16 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. ที่ ค่ายอิงคยุทธบริหาร ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เป็นประธานในพิธีเปิดกองบังคับการหน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมประจำจังหวัดปัตตานี ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อปฏิบัติงานด้านการข่าวเชิงรุก และตอบสนองต่อภารกิจตามนโยบายของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4  ส่วนหน้า ในการบังคับใช้กฎหมายต่อกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรง ทั้งนี้ได้จัดให้มีพิธีทางศาสนา เพื่อสมโภชกองบังคับการใหม่ รวมทั้งอุทิศบุญกุศล และระลึกถึงคุณงามความดีของกำลังพลที่ได้เสียสละทั้งชีวิตในการปกป้องอธิปไตยของชาติ

ตลอดจนเพื่อความเป็นสิริมงคล เป็นขวัญกำลังใจแก่กำลังพลผู้ปฏิบัติงาน และผู้ร่วมพิธี  พร้อมกันนี้ แม่ทัพภาคที่ 4 ได้มอบชุดประถมพยาบาลเบื้องต้นให้กับกำลังพลได้ใช้ในการปฏิบัติภารกิจต่อไป โดยมี พระครูโสภิตโพธิคุณ เจ้าคณะอำเภอโคกโพธิ์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พลตรี คมกฤช รัตนฉายา ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 46/ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจปัตตานี, พันเอก อิศรา จันทะกระยอม ผู้บังคับกองกำลังทหารพรานจังหวัดชายแดนภาคใต้, พันเอก ทวีพร คณะทอง ผู้บังคับหน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมประจำจังหวัดปัตตานี, ผู้บังคับการกรมทหารพรานในพื้นที่ คณะผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง

》 สำหรับ หน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมประจำจังหวัดปัตตานี ได้เริ่มก่อตั้งในห้วงดือนตุลาคม 2554  โดยพลโท อุดมชัย ธรรมสาโรรัชต์ แม่ทัพภาคที่ 4 (ในขณะนั้น) มีดำริให้กองกำลังทหารพรานจังหวัดชายแดนใต้ จัดตั้งคณะทำงานพิเศษกองอำนวยการรักษาความมั่งคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า และได้มอบหมายให้หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 43 รับผิดชอบในการจัดตั้งชุดปฏิบัติการพิเศษ “ฉลามดำ” มี พันเอก ศานติ ศกุนตนาค เป็นผู้บังคับหน่วยคนแรก ต่อมาเมื่อเดือนตุลาคม 2556  ได้เปลี่ยนชื่อเป็นหน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมประจำจังหวัดปัตตานี จนถึงปัจจุบัน  มีภารกิจปฏิบัติงานด้านการข่าวเชิงรุก ติดตามจับกุมกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงด้วยการบูรณาการด้านการข่าว จนนำไปสู่การจับกุม และการบังคับใช้กฎหมายต่อกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงเป็นจำนวนมาก  ปัจจุบันหน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมประจำจังหวัดปัตตานี มีพันเอก ทวีพร คณะทอง ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 43 เป็นผู้บังคับหน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมประจำจังหวัดปัตตานี

》ทั้งนี้ ตามคำสั่งกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เรื่อง การจัดตั้งกองบังคับการหน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมช่วยส่วนรวมและหน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วม ประจำจังหวัดยะลา, ปัตตานี, นราธิวาส โดยกองบังคับการหน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมประจำจังหวัดปัตตานี ได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างมาตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมา มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นสถานที่ประชุม วางแผน และใช้เป็นที่รวมพลขึ้นต้น รวมทั้งเป็นที่พักคอยก่อนการออกปฏิบัติภารกิจตามนโยบายของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4  ส่วนหน้าต่อไป ■■■

Related posts