นิพนธ์ฯ เดินหน้า”ที่ดินคือชีวิต”มอบโฉนดกว่า 1,800 แปลง ที่ปัตตานี มุ่งสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้ประชาชน

นิพนธ์ฯ เดินหน้า”ที่ดินคือชีวิต”มอบโฉนดกว่า 1,800 แปลง ที่ปัตตานี มุ่งสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้ประชาชน

วันนี้ (16 มิ.ย.65) ที่โรงเรียนสมบูรณ์อิสลาม หมู่ที่ 1 ต.ดอน อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี เป็นประธานมอบโฉนดที่ดินให้แก่ประชาชน ตามโครงการ “มอบโฉนดที่ดินทั่วไทยนำสุขคลายทุกข์ให้ประชาชน” ในพื้นที่บ้านราวอ หมู่ที่ 1 ตำบลดอน อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี จำนวน 159 แปลง 112 ราย เนื้อที่รวมทั้งหมด 85 ไร่ มูลค่าทางเศรษฐกิจของดินรวมทั้งหมด 85,195,000 บาท โดยมีนายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี นายสุกิจ พัฒนพงศ์ นายอำเภอปะนาเระ นายชูชีพ ประกอบชาติ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดปัตตานี หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับท่ามกลางบรรยากาศแห่งความสุขของพี่น้องประชาชนที่มาร่วมรับมอบโฉนดที่ดินในครั้งนี้


นายนิพนธ์ กล่าวว่า โครงการมอบโฉนดที่ดินดังกล่าว ถือเป็นโครงการที่รัฐบาลต้องการที่จะดูแลคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชน โฉนดที่ดินถือว่ามีความสำคัญ เป็นสิ่งที่รัฐบาลต้องการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนหากพี่น้องประชาชนมีเอกสารสิทธิ์ที่ดินทำกิน จะสะท้อนให้ถึงการดำรงชีวิตอยู่ดี กินดี มีการประกอบอาชีพ การออกโฉนดที่ดินจะทำให้ประชาชนมีหลักประกันความมั่นคงในกรรมสิทธิ์และการถือครองที่ดิน สามารถนำไปสร้างงาน สร้างรายได้ เพิ่มผลผลิต สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ แต่ในขณะเดียวกันทางรัฐบาลก็จะดูแลราคาผลผลิตเกษตรกรให้ดีที่สุด

“ วันนี้จึงเป็นวันดีที่พี่น้องประชาชนหลายครอบครัวได้มีโอกาสสร้างความเป็นอยู่ให้มั่นคงด้วยโฉนดที่ดินที่ได้รับจากทางราชการ ยืนยันจะเร่งรัดนโยบายการเดินออกสำรวจโฉนดที่ดินทั้งในส่วนของพื้นที่จังหวัดชายแดน และจังหวัดต่าง ๆ ให้พี่น้องประชาชนได้เข้าถึงเอกสารสิทธิ์ของตนเอง ในส่วนของผู้ที่ยังไม่ได้รับโฉนดที่ดินและที่ดินดังกล่าว ขณะนี้กรมที่ดินจัดทำโครงการรับแจ้งข้อมูลตำแหน่งที่ดินทุกประเภทที่ยังไม่มีโฉนดที่ดิน ผ่านสมาร์ทโฟนโดยใช้ชื่อว่า “บอกดิน 3” โดยจะนำข้อมูลตำแหน่งที่ดินที่แจ้งไปตรวจสอบเบื้องต้นสำหรับใช้ในการจัดทำแผนงานด้านการบริหารจัดการที่ดินของรัฐต่อไป” นายนิพนธ์กล่าว

ทั้งนี้ ข้อมูลการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินจังหวัดนราธิวาส-ปัตตานี-ยะลา-สงขลา ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ศูนย์อำนวยการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินฯ ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี มีเป้าหมายทั้งสิ้น 2,208 แปลง ตั้งแต่ ธันวาคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2565 ดำเนินการมาแล้ว 6 เดือน มีผลการดำเนินงานทั้งสิ้น 1,853 แปลง เนื้อที่ 3,852-3-15 ไร่ คิดเป็นกว่า 80% และได้มีการแจกโฉนดที่ดินไปแล้วทั้งสิ้น 1,011 แปลง

 

/////

Related posts