“พาณิชย์สุโขทัย เพิ่มช่องทางการจำหน่ายช่วยเหลือเกษตรกรสวนทุเรียน”

“พาณิชย์สุโขทัย เพิ่มช่องทางการจำหน่ายช่วยเหลือเกษตรกรสวนทุเรียน”


วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. นายศุภสัณห์ ศิลป์ชูศรี พาณิชย์จังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุโขทัย เยี่ยมชมและช่วยเหลือเกษตรกรในการจำหน่ายทุเรียนพันธุ์หมอนทองและพันธุ์หลง ของเกษตรกรบ้านห้วยตม ตำบลบ้านตึก อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ที่ได้รับผลกระทบเนื่องจากปริมาณผลผลิตที่ออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมาก ณ บริเวณหน้าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุโขทัย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ทั้งนี้ประชาชนให้ความสนใจเลือกซื้อทุเรียนเป็นจำนวนมาก มีปริมาณการจำหน่ายรวมทั้งสิ้น 720 กิโลกรัม มูลค่าการจำหน่ายรวมทั้งสิ้น 101,000 บาท

Related posts