สภาอุตฯ พิษณุโลก จับมือสภาอุตฯประเทศไทย สัมมนาอนุรักษ์พลังงานและลดต้นทุนอุตสาหกรรมขนาด SME -อุดหนุนเงินทุน

สภาอุตฯ พิษณุโลก จับมือสภาอุตฯประเทศไทย สัมมนาอนุรักษ์พลังงานและลดต้นทุนอุตสาหกรรมขนาด SME -อุดหนุนเงินทุน


วันที่ 17 มิถุนายน 2565 โรงแรมเรือนแพ รอยัล ปาร์ค จังหวัดพิษณุโลก นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดการสัมมนา
สัมมนาเผยแพร่แนวทางการสะสมคะแนน Energy Points โดยสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโล ร่วมกับสถาบันหลังงานเพื่ออุดสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดสัมมนาภายใต้”โครงการสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงานและลดต้นทุนในอุตสาหกรรมขนาต SME” สนับสนุนโดยสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

นางสาวพญา ธาราวุฒิ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหงัดพิษณุโลก กล่าวต้อนรับผู้ประกอบการ SME ในพื้นที่ 5 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ประกอบด้วย พิษณุโลก สุโขทัย เพชรบูรณ์ ตาก และอุตรดิตถ์ รวมทั้งสรุปที่มาของโครงการดังกล่าว


นายณรงค์ บัณฑิตกมล รองประธานคณะทำงานโครงการสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงานและลดต้นทุนในอุตสาหกรรมขนาต SME กล่าวความเป็นว่า เพื่อให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงาน ตลอดจนได้แนะนำวิรีการในการสะสมะแนน EnergyPcints เพื่อผู้ประกอบการ SM=ร จะได้นำไปแลกสิทธิประโยชน์ต่างๆ มากมายจากโครงการ” อาทิ แลกรับสิทธิ์อบรมให้ความรู้ดัาน การคนุรักษ์พลังงานนระบบต่างๆ, เยี่ยม ดูงาน ณ สถานประกอบการที่ดำเนินการด้านการอนุรักษ์พลังงานดีเดน, ผู้เชี่ยวซาญเข้าไปตรวจวัดประสิทธิภาพเครื่องจักรอุปกรณ์หร้อมให้คำแนะนำต่างๆ และรับเงินทุนสนับสนุนร้อยละ 30 สูงสุด 300,000 บาทต่อแห่ง ในการปรับปรุงเปลียนเปลงเครื่องจักร อุบกรณ์ เป็นต้น

ทั้งนี้ มีวิทยากรที่ชื่อเสียงมาบรรยายให้ความรู้ อาทิ นายรุ่งเรือง สายพวรรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม อาจารย์ชอบ สายทองผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์พลังงาน เป็นต้น


ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก

Related posts