เปิดจุดรวมสินค้าเกษตรสทิงพระ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดอาคารรวมผลผลิตการเกษตร เพิ่มมูลค่าสินค้าให้สมาชิกสหกรณ์การเกษตรสทิงพระ

เปิดจุดรวมสินค้าเกษตรสทิงพระ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดอาคารรวมผลผลิตการเกษตร เพิ่มมูลค่าสินค้าให้สมาชิกสหกรณ์การเกษตรสทิงพระ

วันที่ 17 มิถุนายน 2565 ที่สหกรณ์การเกษตรสทิงพระ จำกัด อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิด อาคารรวบรวมผลผลิตและแปรรูปสินค้าการเกษตรของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรสทิงพระ จำกัด โดยมี นายไพโรจน์ นุ่นสวัสดิ์ ประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรสทิงพระจำกัด พร้อมด้วยคณะกรรมการ สมาชิกฯ และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวว่า กรม ส่งเสริมสหกรณ์ ได้สนับสนุนงบประมาณ เพื่อพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ ซึ่งอาคารรวบรวมและแปรรูปผลผลิต หลังนี้ นับว่าเป็นสิ่งที่ดีที่ทางสหกรณ์ การเกษตรสทิงพระได้นำมาเป็นเครื่องมือในการทำกิจกรรมการรวบรวมผลผลิตของสมาชิก ซึ่งถือเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการทำตลาด และกระจายผลผลิตของสมาชิกได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นการลดกลไกตลาดตลอดจนเป็นการยกระดับมาตรฐานผลผลิตของสมาชิกสหกรณ์

ซึ่งมันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อกิจการสหกรณ์สทิงพระในทุกๆด้าน นอกจากนั้นยังสร้างความมั่นคงมั่งคั่งและ ยั่งยืนให้มวลสมาชิก ตลอดไป ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คือการตลาดนำการผลิต และสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้เกษตรกรปลูกพืชสวนผสมแทนการปลูกพืชชนิดเดียว เพื่อให้มีรายได้ตลอดทั้งปี

สำหรับอาคารรวบรวมและการแปรรูปผลผลิต ก่อสร้างขึ้นมาเพื่อรวบรวมผลผลิตของสมาชิกสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์สนับสนุนงบประมาณ 4,300,000 บาทและทางสหกรณ์การเกษตรสทิงพระ จำกัด สมทบ อีก 439,000 บาท รวม 4,739,000 บาท

Related posts