📌เปิดสัมภาษณ์ มทภ.4 การทำงานในพื้นที่ จชต. แนวคิดที่เอื้อต่อการพูดคุย

📌เปิดสัมภาษณ์ มทภ.4 การทำงานในพื้นที่ จชต. แนวคิดที่เอื้อต่อการพูดคุย

🗣กระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้เปิดกว้างต่อการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย เพื่อบรรลุทางออกทางการเมือง ให้เป็นไปตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่ รับฟังจากทุกกลุ่มที่เห็นต่าง นำมาวิเคราะห์ความเป็นไปได้และทำอย่างไรให้ดำเนินการได้ภายใต้รัฐธรรมนูญ เรามีเวทีสาธารณะแสดงความคิดเห็นหลายเวที มีประชาธิปไตยตำบล คณะประสานงานระดับพื้นที่ ภาคประชาสังคม ลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็น เพื่อเปิดโอกาศให้ได้แสดงความคิดเห็นกันอย่างจริงใจ เชื่อมั่นในคณะพูดคุยที่มี พล.อ.วัลลภ รักเสนาะ เป็นหัวหน้าคณะ ว่าจะสามารถคลี่คลายความขัดแย้งและสร้างสันติสุขอย่างถาวรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ไปได้

หลังเหตุการณ์ก่อเหตุเมื่อหลายวันก่อนที่สถานีตำรวจน้ำตากใบ จ.นราธิวาส เรายังคงต้องดำเนินการในกระบวนการของการบังคับใช้กฎหมาย มีการพิสูจน์หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ และดำเนินการตั้งแต่นั้นอย่างต่อเนื่องเพื่อระบุตัวตนและดำเนินการทางกฎหมายกับกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงต่อไป สิ่งที่ต้องระมัดระวังนั่นคือการบิดเบือนข้อมูลข่าวสารที่อาจจะทำให้เกิดความสับสนในการปฏิบัติงานได้ ส่วนด้านภาคประชาชน สภาประชาธิปไตยตำบลต้องหารือและนำข้อเสนอแนะมาคุยกันอีกครั้งในกระบวนการยุติความรุนแรง ว่าพี่น้องประชาชนยังคงต้องการอย่างไร แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มีการก่อเหตุของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงแล้วยังไงก็ต้องมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาด ขณะนี้ก็ได้สั่งการหน่วยดูแลพื้นที่อย่างเข้มข้น กำจัดเสรีการก่อเหตุ พื้นที่เสี่ยง พื้นที่เปราะบาง ป่าภูเขาต้องคุมเข้ม ทำอย่างไรให้พี่น้องประชาชนรู้สึกปลอดภัย และดำเนินชีวิต กระตุ้นเศรษฐกิจไปข้างหน้าหลังโควิดให้มากที่สุด เราจะมาชะงักเพราะกลุ่มผู้ไม่หวังดีไม่ได้


🏷งานการเมืองนำการทหารตาม การทำงานของ กอ.รมน.ภาค 4

🗣ในการแก้ไขปัญหา จชต.ที่ผ่านมา สาเหตุมาจากความขัดแย้ง เห็นต่าง สิ่งที่เกิดขึ้นประชาชนได้รับผลกระทบโดยตรง เรายึดมั่นมาตลอดว่า การทำงานในพื้นที่จะค้องใช้งานการเมืองนำ การทหารตาม รัฐเข้าใจในบริบทของพื้นที่จึงคิดว่าทำอย่างไรให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมมากที่สุด ให้ทุกส่วนเข้าใจการทำงานและมั่นใจในกระบวนการของรัฐจนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในความร่วมมือแก้ไขปัญหา ความต้องการของพี่น้องประชาชนคือโจท์ที่เจ้าหน้าที่รัฐต้องลงมือทำเป็นคำตอบของความสันติสุขที่พี่น้องประชาชนต้องการอย่างแท้จริง

ด้านความร่วมมือกับหน่วยงานความมั่นคงต่าง ๆ เชื่อว่าต้องควบคู่กันไปทั้งระบบ ความปลอดภัย การพัฒนาต่าง ๆ ต้องเดินคู่กัน รัฐ เอกชน ต้องร่วมมือกัน ผลักดันโครงการต่าง ๆ ให้ขับเคลื่อนต่อไปได้ให้พี่น้องประชาชนพื้นที่ จชต.เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ต่อไป◾◾◾

Related posts