กิจกรรมเสวนางาน FTI EXPO 2022 @ เชียงใหม่

กิจกรรมเสวนางาน FTI EXPO 2022 @ เชียงใหม่

 


วันที่ 29 – 30 มิถุนายน 2565 เวลา 11.30 – 12.30 น. พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ฉากทัศน์ใหม่อุตสาหกรรมไทยเพื่อความยั่งยืน” ในการสัมมนา FTI EXPO 2022 ภายใต้แนวคิด “SHAPING FUTURE INDUSTRIES” ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่และมีบุคคลสำคัญมาร่วมเสวนาในหัวข้อต่างๆ ดังนี้ วันที่ 29 มิถุนายน 2565
เวลา 13.30 น. เสวนาในหัวข้อ “ก้าวใหม่อุตสาหกรรมไทย New Normal
โดย นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม


เวลา 15.00 น. เสวนาในหัวข้อ “บทบาท 3 องค์กรภาคเอกชนและการทำงานร่วมกันในนาม กกร. เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย โดย
1. นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
2. นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
3. นายผยง ศรีวณิช ประธานสมาคมธนาคารไทย
วันที่ 30 มิถุนายน 2565
เวลา 10.00 น. เสวนาในหัวข้อ “ความท้าทาย COP26 กับบริบทการใช้พลังงานของประเทศไทย” โดย
นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน


เวลา 11.00 น. เสวนาในหัวข้อ “Shaping Energy Industry and Beyond for Sustainable Future” โดย นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
เวลา 13.30 น. เสวนาในหัวข้อ “ESG Pathway”
1. นายธรรมศักดิ์ เศรษฐอุดม รองกรรมการผ้จัดการใหญ่ เอสซีจี
2. นายสุชัย กอประเสริฐศรี ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกิจการบรรจุภัณฑ์จากเยื่อและกระดาษ SCGP
3. นายนิวัฒน์ อธิวัฒนานนท์ ผู้อำนวยการเทคโนโลยี บริษัท เอสซีจี เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
ในการนี้ นายศุภสัณห์ ศิลป์ชูศรี พาณิชย์จังหวัดสุโขทัย ได้เข้าร่วมรับฟังการเสวนาดังกล่าวด้วย

Related posts