พิธีพระราชทานเพลิงศพ พระวิสุทธาจารโณ (อ่วม ปญญาวโร) อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอสิงหนคร และอดีตเจ้าอาวาสวัดโลการาม

พิธีพระราชทานเพลิงศพ พระวิสุทธาจารโณ (อ่วม ปญญาวโร) อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอสิงหนคร และอดีตเจ้าอาวาสวัดโลการาม

9 กรกฎาคม 2565 นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในการประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพ พระวิสุทธาจารโณ (อ่วม ปญญาวโร) อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอสิงหนคร และอดีตเจ้าอาวาสวัดโลการาม พร้อมทอดผ้าไตรบังสุกุลพระราชทาน 5 ไตร โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารท้องถิ่น และพี่น้องประชาชนร่วมในการประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพ และต่างไว้อาลัยในการมรณภาพของ พระวิสุทธาจารคุณ (อ่วม ปญญาวโร ) ณ วัดโลการาม ตำบลสทิงหม้อ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

 

 

Related posts