รองหน ประชาธิปัตย์ลงใต้ ประกาศยุทธศาสตร์ใหม่ มองข้ามความมั่นคงทางทหาร เริ่มทำเป็นพื้นที่ความมั่นคงทางอาหาร สร้างอาชีพ สร้างรายได้ และ 99.99 เปอร์เซ็น ผู้สมัคร3จังหวัดชนะหมด พร้อมเปิดใจออกมาขอโทษที่เคยทำผิด

 รองหน ประชาธิปัตย์ลงใต้ ประกาศยุทธศาสตร์ใหม่ มองข้ามความมั่นคงทางทหาร เริ่มทำเป็นพื้นที่ความมั่นคงทางอาหาร สร้างอาชีพ สร้างรายได้ และ 99.99 เปอร์เซ็น ผู้สมัคร3จังหวัดชนะหมด พร้อมเปิดใจออกมาขอโทษที่เคยทำผิด

วันที่ 7 สิงหาคม 2565 ที่ห้องประชุมโรงแรมซี.เอส. จ.ปัตตานี นายนิพนธ์ บุญญามณี รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ พร้อมด้วยผู้สมัคร และสมาชิก ประชาธิปัตย์ ร่วมประชุม หารือ ผลักดันจังหวัดหวัดชายแดนใต้ให้เป็นพื้นที่ความมั่นคงทางอาหาร ภายใต้ยุทธศาสตร์ เกษตรผลิต-พาณิชย์ตลาด โดยตั้งใจจะให้ทุกจังหวัดของชายแดนใต้เป็นพื้นที่ความมั่นคงทางอาหาร เพื่อการบริโภคในพื้นที่บริโภคภายในประเทศ และเป็นครัวของโลก การจะพลิกนาร้างให้เป็นนาข้าว ร่วมสามแสนไร่ให้เป็นนาข้าวในพื้นที่ สร้างผลตอบแทนทางการเกษตร และพื้นที่ประมงพื้นบ้าน หรือประมงชายฝั่งในลุ่มน้ำต่างๆ จะมีการส่งเสริมด้านการเพาะเลี้ยงปลาสายพันธุ์ต่างๆ สร้างเศรษฐกิจมูลค่าเพิ่มให้กับพี่น้องชาวประมง นอกจากนี้พื้นที่ทำสวน โดยเตรียมส่งเสริมเป็นพื้นที่ไม้ผล จนเป็นที่ยอมรับของทั้งประเทศ อาทิ ทุเรียน ลองกอง มังคุดหรือจำปาดะ เป็นต้น


นายนิพนธ์ บุญญามณี รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ เปิดเผยว่า ยุทธศาสตร์ที่สำคัญในการพัฒนาพื้นที่ การยกระดับความเป็นอยู่ชองประชาชน3จังหวัด ซึ่งพรรคประชาธิปัตย์ จะพลักดันให้พื้นที่3จังหวัดเป็นพื้นที่ด้านความมั่นคงด้านอาหาร และพรรคประชาธิปัตย์ให้ความสำคัญคือเรื่องปากท้องของพี่น้อง3จังหวัด ส่วนเรื่องอื่นประชาธิปัตย์ทำมาเยอะพอสมควรแล้ว สิ่งที่พรรคอื่นทำเราทำมาหมดแล้ว
แต่วันนี้ต้องทำอย่างไรให้ลูกหลานเรียนหนังสื่อจบแล้วมีงานทำ ซึ่งที่ทำความมั่นคงด้านอาหาร เราจะสอนให้ให้ลูกหลานมีงานทำ ทุกคนสามารถเป็นเจ้าของกิจการได้ ที่ผ่านประชาธิปัตย์ทำแล้วคือ ให้ทุกคนทำค้าขายออนไลน์


ส่วนเรื่องความไม่สงบในพื้นที่ การพูดคุยก็เป็นเรื่องสำคัญ แต่พรรคได้มองข้ามไปแล้ว และวันนี้ต้องทำอย่างไรให้พื้นที่3จังหวัด เป็นพื้นที่ด้านความมั่นคงด้านอาหารเป็นพื้นที่ ที่ลูกหลานมีงานทำ มีอาชีพที่มั่นคง และนี่เป็นสิ่งที่ประชาธิปัตย์กำลังจะทำ

ยุทธศาสตร์ที่แถลงไปก็ไม่กังวลว่าพรรคอื่นจะเอาไปลอกเลียนแบบ ทุกพรรคมีปัญญามีสมอง ถ้าไม่จดลิขสิทธิ์ ทุกคนก็รู้ว่าเป็นของใคร ประชาธิปัตย์ไม่กลัว แต่เราพร้อมจะทำ และเราไม่รอทำหลังเลือกตั้ง เราจะเริ่มทำตั้งแต่วันนี้
ส่วนเรื่องที่นั่งในพื้นที่ พรรคประชาธิปัตย์ รอบนี้เรามั่นใจว่าจะได้ที่นั่งในพื้นที่3จังหวัดเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน และประชาธิปัตย์สู้ทุกเขตเลือกตั้ง ตอนนี้มีความเชื่อมั่นที่ 99.99 เปอร์เซ็น

พรรคประชาธิปัตย์ก็เหมือนบุคคล เราอาจจะมีความผิดพลาดได้บ้าง ทุกคนไม่มีความสมบูรณ์ในตัวเอง เราอาจจะทำไรที่ไม่ถูกอกถูกใจ วันนี้ก็ต้องขออภัยทุกคน และประชาธิปัตย์จะเดินหน้าสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้กับพี่น้องประชาชน3จังหวัด

 

ปาเรซ/ปัตตานี
070865ปัตตานี

Related posts