พิษณุโลก เปิดโครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “จิตอาสา ปลูกป่า รักษ์น้ำ” 

พิษณุโลก เปิดโครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “จิตอาสา ปลูกป่า รักษ์น้ำ” 

วันอาทิตย์ ที่ 7 สิงหาคม 2565 . นางพีรกานต์ ทองเชื้อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล เป็นประธานเปิดโครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “จิตอาสา ปลูกป่า รักษ์น้ำ” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง รวมใจท้องถิ่น ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสาน สู่ 90 ล้านต้น ร่วมกับทีมบริหาร ตัวแทนเจ้าหน้าที่ข้าราชการ พนักงาน อบต.วังพิกุล ท่าน สจ.ร้อยเอกสมจิตร ฉ่ำมา ร้อยโทสมนึก อยู่หลาย หัวหน้าสายตรวจตำบลวังพิกุล ตัวแทนผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นตำบลวังพิกุล และประชาชนในพื้นที่ หมู่ 15 บ้านหลังศาล ณ บริเวณบึงปากลาด หมู่ที่ 15 ตำบลวังพิกุล อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

ปรีชา นุตจรัสรายงานข่าวพิษณุโลก

Related posts