#สถิติจังหวัดสุโขทัย ลงพื้นที่ตรวจ ประเมินความพร้อม เพื่อคัดเลือกจุดจัดตั้ง “ศูนย์ดิจิทัลชุมชน”

#สถิติจังหวัดสุโขทัย ลงพื้นที่ตรวจ ประเมินความพร้อม เพื่อคัดเลือกจุดจัดตั้ง “ศูนย์ดิจิทัลชุมชน”

วันอาทิตย์ที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๕
นายไชยพจน์ กัณหา สถิติจังหวัดสุโขทัย ลงพื้นที่ อำเภอสวรรคโลก เพื่อตรวจสถานที่ พื้นที่ ประเมินความพร้อมเพื่อคัดเลือกจัดตั้งศูนย์ดิจิทัลชุมชน วิทยาลัยชุมชน (โรงเรียนเทศบาลวัดสวรรคาราม)
โดยได้พบผู้บริหารวิทยาลัยชุมชน พร้อมคณะฯได้ชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการจัดตั้งศูนย์ดิจิทัลชุมชน(บริการอินเตอร์เน็ตสาธารณะ)

Related posts