ด้วยกองทุนเพื่อติดตั้งโซล่าเซลล์ กำหนดการทอดผ้าป่าสามัคคีกองทุนเพื่อติดตั้งโซล่าเซลล์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตั้ง แผงโซล่าเซลล์ผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อลดการใช้พลังงาน และประหยัดพลังงานตามนโยบายของรัฐบาล

ด้วยกองทุนเพื่อติดตั้งโซล่าเซลล์ กำหนดการทอดผ้าป่าสามัคคีกองทุนเพื่อติดตั้งโซล่าเซลล์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตั้ง แผงโซล่าเซลล์ผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อลดการใช้พลังงาน และประหยัดพลังงานตามนโยบายของรัฐบาล

ในวันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565 (ตรงกับวันขึ้น 14 ค่ำ เดือน 9) เวลา 10.19 น. โดยได้รับเกียรติจากท่านจิตรกร พัฒนาศิริ ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์ภาค 6 และท่านวรรณา พัฒนาศิริ รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค 6 เป็นประธานในพิธีถวายกองผ้าป่าสามัคคีและ ชักผ้าบังสุกุลกองผ้าป่าสามัคคีกองนี้โดยพระนวกะศุภสัณห์ สิปฺปสิริ เพื่อมอบให้ผู้บริหารสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุโขทัย ไปดำเนินการตามวัตถุประสงค์ข้างต้นต่อไป ณ ชั้น 1 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุโขทัย โดยเริ่มจัดตั้งตกแต่งกองผ้าป่าสามัคคีตั้งแต่เวลา 08.09 น.เป็นต้นไป

จึงขอเชิญผู้มีจิตศรัทธา ผู้บริจาคทำบุญดังกล่าวแล้วร่วมอนุโมทนาบุญในวัน เวลา ที่กำหนดไว้ต่อไป และสามารถบริจาคปัจจัยเพิ่มเติมได้ที่ ชั้น 1 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุโขทัย หรือโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี “กองทุนเพื่อติดตั้งโซล่าเซลล์ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุโขทัย” บัญชีเลขที่ 616-066068-8 ขอกราบอนุโมทนาสาธุการบุญกุศลที่ทุกท่านได้กระทำในครั้งนี้ ขออำนวยอวยพรให้ท่านจงมีอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฎิภาณ ธนสารสมบัติ เจริญรุ่งในทางโลกและทางธรรมตลอดไปด้วยเทอญ

Related posts