พิษณุโลกองทัพภาคที่ 3 จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

พิษณุโลกองทัพภาคที่ 3 จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 07.00 น. พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานในพิธีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เจริญพระชนมพรรษา 90 พรรษา ณ บริเวณสโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก


เนื่องด้วยวันที่ 12 สิงหาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง นับเป็นวันสำคัญอย่างยิ่งวันหนึ่งของประเทศไทยและพสกนิกรชาวไทยที่ได้กำหนดขึ้นเป็นวันแม่แห่งชาติ ( Mother’s Day ) ในโอกาสนี้ เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมฯ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ พระราชกรณียกิจที่สำคัญ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี การเทิดทูน และการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์

โดยกองทัพภาคที่ 3 ได้จัดให้มีพิธีตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 20 รูป พิธีเจริญพระพุทธมนต์ พิธีถวายราชสักการะ ถวายราชสดุดี และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และกิจกรรมบริจาคโลหิต ถวายเป็น พระราชกุศล ณ บริเวณด้านข้างห้อง ๑๐๑ (ฝั่งขวา) สโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นอกจากนี้ยังได้มีกิจกรรมอื่นๆ ที่กองทัพภาคที่ 3 และหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 3 ได้จัดกำลังพลเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เจริญพระชนมพรรษา 90 พรรษา รวมทั้งเป็นการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

อาทิเช่น กิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิต กิจกรรมจิตอาสาการช่วยเหลือประชาชน ในรูปแบบต่างๆ และการเชิญชวนกำลังพลและครอบครัว รวมถึงเครือข่ายภาคประชาชน ร่วมลงนามถวายพระพรฯ ออนไลน์ทางเว็บไซต์ของสำนักพระราชวัง และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย ที่เป็นการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
ทั้งนี้การปฏิบัติกิจกรรมดังกล่าวยังคงรักษามาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( Covid – 19 ) เป็นไปตามแบบวิถี New normal โดยยึดถือหลัก DMHTT

ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก

Related posts