เปิดการพนันมอมเมาเด็กนักเรียน และเยาวชน งานกิ่งกาชาด กลางที่ว่าการอำเภอนาทวี

เปิดการพนันมอมเมาเด็กนักเรียน และเยาวชน งานกิ่งกาชาด กลางที่ว่าการอำเภอนาทวี

 


ที่ ว่าการอำเภอนาทวี อ.นาทวี จ.สงขลา ได้มีการจัดงานประจำปี และงานกิ่งกาชาดอำเภอนาทวี ประจำปี 2565 เพื่อจัดหารายได้สนับสนุนกิจกรรมสาธารณกุศลและช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ ในพื้นที่
แค่ปรากฏว่าภายในงานมีการจัดพื้นที่ให้เล่นการพนันชนิดต่างๆ เช่น บอลทอง ซึ่งจะมีเด็กนักเรียนและเยาวชน ประชาชนทั่วๆไปที่มาเที่ยวในงานเล่นการพนันบอลทองกันได้เสียคืนละหลายหมื่นบาท แล้วยังจัดให้มีการเล่นการพนันปาโป่ง ปาเป้า จับสลาก ยิงปืน มอมเมาเด็กนักเรียนและเยาวชนอีกด้วย ที่สำคัญงานดังกล่าวจัดใจกลางว่าที่การอำเภอนาทวีด้วยซึ่งเป็นสถานที่ราชการ

 


โดยจัดงานขึ้นระหว่างวันที่ 5 สิงหาคม ถึงวันที่ 14 สิงหาคม 2565 จำนวน 10 วัน 10 คืน ซึ่งในปีนี้ ดำเนินการมาเป็นครั้งที่ 15 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหารายได้สนับสนุนกึ่งกาชาดอำเภอนาทวีในการนำไปใช้ในกิจกรรมสาธารณกุศลภายใต้กรอบอำนาจหน้าที่และความตั้งใจของกิ่งกาชาดอำเภอนาทวี ด้วยการนำไปช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยธรรมชาติต่าง ๆ ในพื้นที่อำเภอนาทวีและอำเภอใกล้เคียง การช่วยเหลือผู้ที่ด้อยโอกาสทางสังคม ผู้พิการ และผู้ยากไร้ การช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์ก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้แต่ทำไมถึงจัดให้มีการเล่นการพนันอย่างเปิดเผยแบบนี้

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา
//////////////////////////////////////////

Related posts