จังหวัดพิจิตร จัดกิจกรรม “รวมพลังสตรีเชิดชูแม่คนดีศรีพิจิตร” เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2565 

จังหวัดพิจิตร จัดกิจกรรม “รวมพลังสตรีเชิดชูแม่คนดีศรีพิจิตร” เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2565 

📆 วันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2565
⏰ เวลา 09.30 น.

นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม“รวมพลังสตรีเชิดชูแม่คนดีศรีพิจิตร”
เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2565 โดยมีนายธวัชชัย เลี้ยงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ปลัดจังหวัดพิจิตร นายศุภชัย สุพรรณทอง พัฒนาการจังหวัดพิจิตร หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ พัฒนาการอำเภอ และผู้นำกลุ่มองค์กรสตรีจาก ทั้ง 12 อำเภอ เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง ณ หอประชุมจังหวัดพิจิตร ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพิจิตร อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

สำหรับกิจกรรม“รวมพลังสตรีเชิดชูแม่คนดีศรีพิจิตร” เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2565 มีกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้
1. การรวมพลังสตรีจาก 12 อำเภอ ของจังหวัดพิจิตร จำนวน 220 คน
2. การถวายพานพุ่ม “พุ่มเงิน – พุ่มทอง” ขององค์กรสตรีระดับอำเภอและระดับจังหวัด
3. การมอบเกียรติบัตรแม่ดีเด่นระดับอำเภอ เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่ “แม่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม”
4. การมอบสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ครัวเรือนยากจนด้อยโอกาส จำนวน 48 ชุด
5. การจัดนิทรรศการผลงานของแม่ดีเด่นระดับอำเภอ นิทรรศการ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” และนิทรรศการ “ผีเสื้อแห่งความจงรักภักดี”

การจัดกิจกรรม “รวมพลังสตรีเชิดชูแม่คนดีศรีพิจิตร” เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2565 ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง อีกทั้ง เพื่อเชิดชูแม่ผู้อุทิศตนที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่ชุมชนและส่วนรวม รวมทั้งเพื่อส่งเสริมศักยภาพของสตรีและกระตุ้นให้ผู้นำสตรีที่มีความรู้ ความสามารถ เป็นต้นแบบในการพัฒนาตนเองและองค์กรได้

#วันแม่แห่งชาติ
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl

💢Change for good💢
(digital camera)/📝 : กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สพจ.พิจิตร รายงาน
https://bit.ly/3bE5oYs

Related posts