#สถิติจังหวัดสุโขทัย ลงพื้นที่ประเมินสำรวจเพื่อติดตั้งศูนย์ดิจิทัลชุมชน

#สถิติจังหวัดสุโขทัย ลงพื้นที่ประเมินสำรวจเพื่อติดตั้งศูนย์ดิจิทัลชุมชน

วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๕

๑. ณ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนตำบลชัยชนะศึก อ.ทุ่งเสลี่ยม
๒. โรงเรียนหนองรังสิต ตำบลบ้านใหม่ชัยมงคล อำเภอทุ่งเสลี่ยม

๓. ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนตำบลหนองบัว อำเภอศรีนคร

๔.โรงเรียนอนุบาลศรีนครอำเภอศรีนคร

นายไชยพจน์ กัณหา สถิติจังหวัดสุโขทัย นำ คณะกรรมการประเมิน สำรวจความพร้อม การจัดตั้งศูนย์ดิจิทัลชุมชน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การจัดตั้งศูนย์ดิจิทัลชุมชน(บริการอินเตอร์เน็ตสาธารณะ)ตามข้อกำหนดของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

 

Related posts