อบจ.พิษณุโลก นำเครื่องจักรกลช่วยขุดลอกวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำป้องกันน้ำท่วมขังนาข้าวของเกษตรกรบริเวณทุ่งทะเลแก้ว ต.บ้านกร่าง อ.เมืองพิษณุโลก

อบจ.พิษณุโลก นำเครื่องจักรกลช่วยขุดลอกวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำป้องกันน้ำท่วมขังนาข้าวของเกษตรกรบริเวณทุ่งทะเลแก้ว ต.บ้านกร่าง อ.เมืองพิษณุโลก


วันที่ 9 สิงหาคม 2565 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นายศิริชิน หาญพิทักษ์พงศ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก และนายจรวย ดีแล้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เขตอำเภอเมืองพิษณุโลก นำเครื่องจักรกลเข้าดำเนินการขุดลอกวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำภายในคลองอ้ายแมว หมู่ที่ 1 เชื่อมต่อกับหมู่ที่ 9 ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมืองพิษณุโลก เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมขังพื้นที่การเกษตรของเกษตรกรบริเวณทุ่งทะเลแก้ว ตามคำร้องขอจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกร่าง เนื่องจากพบว่าปัจจุบันคลองดังกล่าวมีวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำอยู่จำนวนมาก เมื่อเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องทำให้น้ำระบายไม่ทันส่งผลให้เกิดน้ำเอ่อล้นเริ่มไหลเข้าท่วมพื้นที่นาข้าวของเกษตรกรกว่า 100 ราย

ที่เพาะปลูกไว้มีอายุกว่า 2 เดือน และนาข้าวอีกบางส่วนที่กำลังจะเก็บเกี่ยวผลผลิตได้กว่า 300 ไร่ ทำให้เกษตรกรได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก จึงได้ร้องขอสนับสนุนเครื่องจักรกลจากทางกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เพื่อช่วยขุดลอกวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำภายในคลองอ้ายแมว มีความกว้าง 10 เมตร ความยาว 10 กิโลเมตร ซึ่งเป็นพื้นที่รับมวลน้ำทั้งหมดจากตำบลจอมทอง, ตำบลพลายชุมพล, ตำบลบ้านกร่าง, ตำบลบ้านคลอง, ตำบลวัดจันทร์, ตำบลท่าทอง และตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก ก่อนไหลลงสู่ทุ่งทะเลแก้ว ซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำมีพื้นที่เพาะปลูกนาข้าวจำนวนมาก ก่อนจะไหลลงสู่คลองบางแก้ว ตำบลท่านางงาม อำเภอบางระกำ และไหลลงสู่แม่น้ำยมสายเก่าต่อไป เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะสามารถช่วยเปิดทางน้ำให้ไหลสะดวกเพิ่มมากขึ้นและป้องกันน้ำท่วมขังนาข้าวของเกษตรกรในพื้นที่จำนวนมาก ท่ามกลางความพึงพอใจของเกษตรกรในพื้นที่เป็นอย่างมาก.

ธันย์ชนก ทองเพิ่ม รายงานข่าวพิษณุโลก

Related posts