!!! อุดม สมรภูมิบูรพาผชก.พรรคเสรีรวมไทยจ. .ลำพูนร่วมพิธีทางศาสนา ถวายอาหารให้พระสงฆ์ ที่เสียชีวิต หรือ มรณภาพ .ไปแล้ว( ครูบา วิโรจน์ รัตนสาร )วันนี้ที่ จ.ลำพูนตามความเชื่อ ประเพณีทางภาคเหนือ และทำบุญทั่วไป

!!! อุดม สมรภูมิบูรพาผชก.พรรคเสรีรวมไทยจ. .ลำพูนร่วมพิธีทางศาสนา ถวายอาหารให้พระสงฆ์ ที่เสียชีวิต หรือ มรณภาพ .ไปแล้ว( ครูบา วิโรจน์ รัตนสาร )วันนี้ที่ จ.ลำพูนตามความเชื่อ ประเพณีทางภาคเหนือ และทำบุญทั่วไป

 


สก.อุดม สมรภูมิบูรพา
ผชก.พรรคเสรีรวมไทย
10/8/65

Related posts