🌟📌จ.พิจิตร มอบรางวัล กำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2565 สร้างขวัญกำลังใจแก่นักปกครองท้องที่ ด้านผู้ว่าฯพิจิตร กำชับเฝ้าระวังมวลน้ำ พร้อมช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงที

🌟📌จ.พิจิตร มอบรางวัล กำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2565 สร้างขวัญกำลังใจแก่นักปกครองท้องที่ ด้านผู้ว่าฯพิจิตร กำชับเฝ้าระวังมวลน้ำ พร้อมช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงที


.
10 สิงหาคม 2565 ศาลาประชาคมอำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร มอบรางวัล กำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2565 เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่นักปกครองท้องที่ ซึ่งอำเภอเมืองพิจิตร มีผู้ได้รับรางวัล ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม 1 คน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านได้รับรางวัลในที่ 1 จำนวน 1 คน กำนันและสารวัตรกำนัน ได้รับรางวัลชั้น 2 จำนวน 1 คน รวมมีผู้เข้ารับรางวัลในวันนี้ จำนวน 5 คน


.
โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เน้นย้ำกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ดูแลประชาชนให้ดีที่สุด ในช่วงฤดูฝนนี้ ให้เตรียมพร้อมรับมือมวลน้ำที่จะไหลสู่จังหวัดพิจิตร เร่งสำรวจแหล่งน้ำ คูคลอง ประตูน้ำให้พร้อมใช้งาน หากประชาชนพบปัญหาให้รีบแจ้งทางส่วนราชการเพื่อให้ได้รับการช่วยเหลือโดยเร็ว

ส.ปชส.พิจิตร
10-08-65

Related posts