ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. ร่วมงานพระราชทานเพลิงศพพระครูอดุลนิคมเขต อดีตเจ้าอาวาส วัดคูหาภิมุข ชึ่งได้ถึงแก่มรณภาพด้วยโรคติดเชื้อในกระแสเลือด สิริอายุได้ 92 ปี พรรษา 68

ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. ร่วมงานพระราชทานเพลิงศพพระครูอดุลนิคมเขต อดีตเจ้าอาวาส วัดคูหาภิมุข ชึ่งได้ถึงแก่มรณภาพด้วยโรคติดเชื้อในกระแสเลือด สิริอายุได้ 92 ปี พรรษา 68


เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายแพทย์สมหมาย บุญเกลี้ยง ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานศาสนาและ พหุวัฒนธรรม กองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาฝ่ายพลเรือน ศอ.บต. ร่วมงานพระราชทาน เพลิงศพพระครูอดุลนิคมเขต อดีตเจ้าอาวาสวัดคูหาภิมุข ชึ่งได้ถึงแก่มรณภาพด้วยโรคติดเชื้อในกระแสเลือด สิริอายุได้ 92 ปี พรรษา 68 ณ วัดคูหาภิมุข ต.หน้าถ้ำ อ.เมืองยะลา จ.ยะลา โดยมี พระพรมจริยาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนใต้ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์กล่าวสังเวคกถา

ประกอบพิธีทอดผ้าบังสุกุล พระเทพสิทธิมุนี เจ้าคณะภาค 18 พระสิริจริยาลังการ และมี นายอำนาจ ชูทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานฝ่ายฆารวาส โดยภายในงานมี รองเจ้าคณะภาค 18 พระสังฆาธิการในพื้นที่และนอกพื้นที่จังหวัดยะลา พระภิกษุสงฆ์ สามเณร แม่ชี ศิษย์ยานุศิษย์ หัวหน้าส่วนราชการ พุทธศาสนิกชน ร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกันเป็นจำนวนมาก


สำหรับพระครูอดุลนิคมเขต เป็นพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ มุ่งมั่นทุ่มเทเพื่อพระพุทธศาสนา มาอย่างยาวนาน เป็นที่เคารพสักการะของพี่น้องประชาชนชาวพุทธ ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และจังหวัดใกล้เคียง

 

Related posts