พิษณุโลก วันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม 2565 ณ บริเวณหน้าพระวิหารพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร (วัดใหญ่) อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

พิษณุโลก วันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม 2565 ณ บริเวณหน้าพระวิหารพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร (วัดใหญ่) อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

#นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นางวัชรินทร์ จิตรวิเศษ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก ร่วมใส่บาตรหน้าพระวิหารพระพุทธชินราช มีหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน รวมถึง #คุณศศิวัณย์ ศรีพรหม ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก นายกสมาคมสหพันธ์ ท่องเที่ยวภาคเหนือจังหวัดพิษณุโลก

พร้อมภาคีเครือข่ายการท่องเที่ยว สวมใส่ผ้าไทย สวยงาม ตามกิจกรรม “ชินนะราชา เบิกฟ้าเสริมบุญ ตักบาตรรับอรุณ หน้าวิหารเสริมพลังศรัทธา @เมืองสองแคว” ใส่บาตรข้าวสุก /อาหารแห้ง เบื้องหน้าพระพุทธชินราช เพื่อแสดงถึงอัตลักษณ์ วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนพิษณุโลก และเพื่อเป็นแบบอย่างประเพณีที่ดีงาม สะท้อนถึงดินแดนพระพุทธศาสนา ที่มีความเจริญรุ่งเรืองในอดีต สืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน และเพื่อร่วมรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี ให้อยู่คู่กับสังคม และเยาวชนคนรุ่นหลังต่อไป


ทั้งนี้ ทุกวันเสาร์ เวลา 06.00 น. สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก และสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายการท่องเที่ยวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมตักบาตรข้าวสุก หรืออาหารแห้ง ณ บริเวณหน้าพระวิหารพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร (วัดใหญ่) อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก

Related posts