นิพนธ์ กำชับ บริหารจัดการน้ำลดผลกระทบประชาชนริมโขง พร้อม เก็บกักไว้ใช้ในฤดูแล้ง แนะ เตรียมความพร้อมจุดอพยพหากน้ำหนุนสูง เผย สถานการณ์น้ำโขงยังไม่น่ากังวล

นิพนธ์ กำชับ บริหารจัดการน้ำลดผลกระทบประชาชนริมโขง พร้อม เก็บกักไว้ใช้ในฤดูแล้ง แนะ เตรียมความพร้อมจุดอพยพหากน้ำหนุนสูง เผย สถานการณ์น้ำโขงยังไม่น่ากังวล


เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2565 ที่โครงการพัฒนาลุ่มน้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประตูระบายน้ำก่ำตอนล่าง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม ประตูระบายน้ำ ธรนิศนฤมิต ซึ่งเป็นโครงการในพระราชดำริของในหลวงรัชการที่ 9 อ.ธาตุพนม จ.นครพนม นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการน้ำ โดยมีผวจ.นครพนม คณะหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับ

นายนิพนธ์ กล่าวว่า สถานการณ์น้ำโขงล่าสุดอยู่ที่ระดับห่างจากจุดวิกฤติล้นตลิ่ง ประมาณ 5 เมตร ซึ่งโครงการพัฒนาลุ่มน้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประตูระบายน้ำก่ำตอนล่าง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม ประตูระบายน้ำ ธรนิศนฤมิต ถือเป็นจุดสำคัญที่รองรับน้ำ ก่อนไหลระบายลงสู่แม่น้ำโขง พร้อมได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบวางแผน เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ชาวบ้าน เตรียมพร้อมรับมือเฝ้าระวัง ปัญหาน้ำท่วมฉับพลันจากน้ำโขงหนุน หากมีฝนตกลงมาต่อเนื่อง และเตรียมพร้อมเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบเฝ้าระวัง ติดตามดูแลช่วยเหลือ 24 ชั่วโมง พร้อมวางแผนการจัดสรรน้ำ เก็บกักน้ำ ให้อยู่ในปริมาณที่เพียงพอกับเกษตรกรในช่วงฤดูแล้ง ไปจนถึงการวางแผนแก้ไขปัญหาระยะยาวไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำอีก

นอกจากนี้ ได้มอบหมายให้มีการถอดบทเรียนการดำเนินงานในอดีตเพื่อนำไปใช้ปรับปรุงแก้ไขจุดบกพร่อง โดยเฉพาะการจัดเตรียมพื้นที่อพยพและซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ เตรียมความพร้อมบุคลากร สถานที่ สิ่งอำนวยสะดวกต่าง ๆ ให้สามารถนำไปสู่การปฏิบัติจนเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถบริหารจัดการ ติดตาม และคาดการณ์สถานการณ์น้ำ รวมถึงแจ้งเตือน และให้ความช่วยเหลือบรรเทาผลกระทบ โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อป้องกันและลดผลกระทบให้เกิดกับประชาชนน้อยที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งความปลอดภัยในชีวิตของประชาชน

////

Related posts