ศรีสะเกษ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุ สามเณร วัดไพรพัฒนา ทำบุญเข้าพรรษา สืบสานประเพณี วิถีไทย

ศรีสะเกษ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุ สามเณร วัดไพรพัฒนา ทำบุญเข้าพรรษา สืบสานประเพณี วิถีไทย

เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 17 ส.ค.65 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่วัดไพรพัฒนา ต.ไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นายรังสฤษธิ์ บุญรอง รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 นางปุณิกา ธรรมนูญ รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ช่วยปฏิบัติราชการ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 และบุคลากรในสำนักงาน ได้เดินทางไปร่วมกันทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุ สามเณร วัดไพรพัฒนา ตามโครงการ “สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ทำบุญเข้าพรรษา สืบสานประเพณี วิถีไทย ประจำปี 2565” โดยมี พระครูโกศลสิกขกิจ หรือหลวงพ่อพุฒ วายาโม ประธานมูลนิธิหลวงปู่สรวง เจ้าคณะอำเภอภูสิงห์ (ธ.) และเจ้าอาวาสวัดไพรพัฒนา ร่วมอนุโมทนา พร้อมทั้งได้มอบวัตถุมงคลหลวงปู่สรวงเทวดาเดินดิน ให้กับ ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรีและคณะด้วย จากนั้น ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 และคณะ ได้ขึ้นไปกราบไหว้ขอพรหลวงปู่สรวง และเดินพนมมือลอดใต้สรีระสังขารของหลวงปู่สรวง เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว

ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 กล่าวว่า สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ได้จัดทำโครงการ “สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ทำบุญเข้าพรรษา สืบสานประเพณี วิถีไทย ประจำปี 2565” เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ร่วมกิจกรรมทำความดี ด้วยการลด ละ เลิก การดื่มเหล้า สูบบุหรี่ และการทำบุญ 9 วัด ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา เพื่อส่งเสริมจริยธรรม และยกระดับคุณธรรมประจำตน ให้เป็นผู้มีคุณธรรม มีความเสียสละอันเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติและสังคมให้มีความสงบสุข เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกของเยาวชน เพื่อสืบทอดและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้มั่นคง เป็นที่พึ่งแก่พุทธศาสนิกชนสืบไป///////

ภาพ / ข่าว ศิริเกษ หมายสุข ผู้สื่อข่าวประจำ จ.ศรีสะเกษ

Related posts