นายกเหล่ากาชาดจ.นราธิวาส มอบบ้านแก่ผู้ยากไร้และด้อยโอกาส ในพื้นที่อำเภอสุไหงปาดี

นายกเหล่ากาชาดจ.นราธิวาส มอบบ้านแก่ผู้ยากไร้และด้อยโอกาส ในพื้นที่อำเภอสุไหงปาดี เพื่อเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย ทรงเจริญพระชนมายุ 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

วันที่ 19 ส.ค. 65 เวลา 11.30 น. ที่ ม.3 บ.บาโงมาแย ต.สากอ อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส นาง สิริวิมล พงษ์อักษรนายกสมาคมเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดโครงการซ่อมแซมบ้านให้ผู้ยากไร้และด้อยโอกาส ในพื้นที่อำเภอสุไหงปาดี เพื่อเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย ทรงเจริญพระชนมายุ 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยมีนายสุรัตน์ ลายจันทร์ นายอำเภอสุไหงปาดี พันเอกภาคิน เกื้อกูล ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 นายสัญชัย เหสามี กำนันตำบสากอ นายอนิรุต จารมะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสากอ นายอิสสันต์ บินยูโซะ สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส สุไหงปาดี เขต 1

หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าทีทุกหน่วยงาน ผู้นำศาสนาผู้ใหญ่บ้าน ตลอดจนประชาชนในพื้นที่ร่วมแสดงความยินดีอย่างพร้อมเพรียงกันโดยทางอำเภอสุไหงปาดี ได้รับงบประมาณจากสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส จำนวน 50000 บาทและชมรมกำนัน ผู้ใหญบ้านในพื้นทีตำบลสากอร่วมสนับสนุนงบประมาณจำนวนหนึ่ง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนอำเภอสุไหงปาดี โดยอำเภอสุไหงปาดีก็ได้นำมาปรับปรุงซ่อมแซมบ้านให้แก่นางยาเราะห์ อาแว ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 45 หมู่ที่ 3 บ.บาโงมาแย ต.สากอ อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส ซึ่งมีสมาชิกในครอบครัว รวม 2 คนและเป็นผู้มีฐานะยากจน ปัจจุบันประกอบอาชีพกรีดยาง รายได้เพียงวันละ 200 บาท

ทั้งนี้ ในการดำเนินการโดยได้รับความร่วมมือร่วมใจ จาก หน่วยงานราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องถิ่นและประชาชนจิตอาสา ที่ร่วมด้วยช่วยกันปรับปรุงซ่อมแซมบ้านจนเป็นผลสำเร็จ

ภาพ/ข่าว มาหามะ ดือเลาะ นราธิวาส 0972513550

Related posts