พิษณุโลก ประชุมถอดบทเรียนและเตรียมความพร้อมรับมือน้ำป่าไหลหลาก น้ำเอ่อล้นตลิ่ง ดินถล่ม ในช่วงฤดูฝน

พิษณุโลก ประชุมถอดบทเรียนและเตรียมความพร้อมรับมือน้ำป่าไหลหลาก น้ำเอ่อล้นตลิ่ง ดินถล่ม ในช่วงฤดูฝน

วันศุกร์ ที่ 19 สิงหาคม 2565 นางพีรกานต์ ทองเชื้อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล พร้อมด้วยนายนิพิฐพนธ์ เหรียญทองคำ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน เข้าร่วมประชุมถอดบทเรียนและเตรียมความพร้อมรับมือน้ำป่าไหลหลาก น้ำเอ่อล้นตลิ่ง ดินถล่ม ในช่วงฤดูฝน เพื่อร่วมประชุมวางแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วางระบบเครือข่ายการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนประชาชน รวมทั้งสร้างการรับรู้และความเข้าใจในการบริหารจัดการน้ำแบบชุมชนมีส่วนร่วมในรูปแบบของคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำ ของลุ่มน้ำแคววังทอง/ลุ่มน้ำคลองชมพู

ร่วมกับส่วนราชการ นายกเทศมนตรีตำบลวังทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง กำนันทุกตำบลในเขตพื้นที่อำเภอวังทอง และผู้บริหารของหน่วยงานที่กี่ยวข้อง ประกอบด้วย นายประพฤติ ยอดไพบูลย์ ผู้อำนวยการกรมอุตุนิยมวิทยา นายชำนาญ ชูเที่ยง ผู้อำนวยการชลประทานพิษณุโลก เพื่อหารือร่วมกันในการวางมาตรการป้องกันน้ำท่วมฉับพลัน โดยมีนายอัครโชค สุวรรณทอง นายอำเภอวังทอง เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอวังทอง ชั้น 3 ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

ธันย์ชนก ทองเพิ่ม รายงานข่าวพิษณุโลก

Related posts