กองพลทหารราบที่ 15 ครบรอบปีที่ 17 พร้อม “จงรักภักดี มุ่งมั่น ทุ่มเท เสียสละ เพื่อชาติ เพื่อแผ่นดิน”

กองพลทหารราบที่ 15 ครบรอบปีที่ 17 พร้อม “จงรักภักดี มุ่งมั่น ทุ่มเท เสียสละ เพื่อชาติ เพื่อแผ่นดิน”

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2565ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วานนี้ ที่แหล่งสมาคมนายทหารสัญญาบัตร กองบัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี พลตรี อุทิศ อนันตนานนท์ รองแม่ทัพภาคที่ 4 / รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เป็นประธานในพิธีทางศาสนา เนื่องในวันสถาปนา กองพลทหารราบที่ 15 ครบรอบปีที่ 17 โดยมี พลตรี เฉลิมพร ขำเขียว ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 พร้อมด้วย คุณสมฤดี ขำเขียว ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองพลทหารราบที่ 15 , นายทหารชั้นผู้ใหญ่, หัวหน้าส่วนราชการ, สมาคมแม่บ้านทหารบก, ตลอดจนกำลังพลและครอบครัวภายในหน่วย เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก


โดย พลตรี อุทิศ อนันตนานนท์ รองแม่ทัพภาคที่ 4 / รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ได้เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ภายในค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย เพื่อเป็นสิริมงคลแก่กำลังพลภายในหน่วย จากนั้น พลตรี อุทิศ อนันตนานนท์ รองแม่ทัพภาคที่ 4 / รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ประธานในพิธีร่วมประกอบพิธีทางศาสนา เนื่องในวันสถาปนากองพลทหารราบที่ 15 ครบรอบปีที่ 17 เพื่อรำลึกและอุทิศบุญกุศลแก่กำลังพลที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งในภาคสนามและที่ตั้งปกติ สร้างขวัญกำลังใจแก่กำลังพลภายในหน่วย ก่อนมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรหลานกำลังพล ทั้งนี้ รองแม่ทัพภาคที่ 4 ได้เยี่ยมชมนิทรรศการผลการปฏิบัติงานของกองพลทหารราบที่ 15 และหน่วยในสังกัด , เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ กองพลทหาราบที่ 15 , และห้องออกกำลังกาย (fitness) กองพลทหาราบที่ 15


สำหรับกองพลทหารราบที่ 15 จัดตั้งขึ้นตามคำสั่งกองทัพบกเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2550 เป็นหน่วยรบหลัก ทำหน้าที่ดูแลพื้นที่และแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี พลตรี สำเร็จ ศรีหร่าย เป็นผู้บัญชาการกองพล ท่านแรก และ พลตรีเฉลิมพร ขำเขียว เป็นผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 ท่านปัจจุบัน ซึ่งที่ผ่านมากำลังพลกองพลทหารราบที่ 15 ได้มุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ตามวิสัยทัศน์ “จงรักภักดี มุ่งมั่น ทุ่มเท เสียสละ เพื่อชาติ เพื่อแผ่นดิน”

 

Related posts