“จุรินทร์”ลงพื้นที่เมืองชาละวัน ผลักดันใช้ “อมก๋อย โมเดล” ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูก “ลองกอง”

“จุรินทร์”ลงพื้นที่เมืองชาละวัน ผลักดันใช้ “อมก๋อย โมเดล” ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูก “ลองกอง”

วันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2565 เวลา 11.30 น. นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานสักขีพยานพิธีลงนามสัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน การซื้อขาย “ลองกอง” จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ระหว่างสถาบันเกษตรกรผู้ปลูกลองกอง กับผู้ประกอบการรับซื้อ ห้างค้าส่ง – ค้าปลีก และผู้ส่งออก ปริมาณรวมกว่า 7,500 ตัน ณ ศูนย์ส่งออกส้มโอบ้านโพธิ์ประทับช้าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร ลองกองถือเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญตัวหนึ่งของภาคเหนือและภาคใต้

 

โดยลองกองดังที่สุด คือ จังหวัดอุตรดิตถ์และจังหวัดสุโขทัย ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ได้เข้ามาช่วยดูแลเกษตรกร เพราะมีปฏิทินล่วงหน้าว่าลองกองจะออกมากเดือน ส.ค.-ต.ค.โดยประมาณ จึงได้ใช้ “อมก๋อยโมเดล” คือ เกษตรพันธสัญญา ทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อเป็นหลักประกันให้กับพ่อค้า ผู้รับซื้อ ผู้ส่งออกและเกษตรกร เพื่อให้พ่อค้ามีสินค้าที่แน่นอนสำหรับกระจายในประเทศและส่งออก และเกษตรกรจะมีหลักประกันว่าอย่างน้อยจะขายได้ราคาตามที่กำหนด เป็นสัญญามาตรฐานที่กรมการค้าภายใน พัฒนาจาก พ.ร.บ.เกษตรพันธสัญญา

ถ้าราคาสูงกว่าที่ทำสัญญาให้ซื้อตามราคาตลาด แต่ต้องไม่ต่ำกว่าราคาที่ทำสัญญา รวมทั้งได้มีการมอบกล่องไปรษณีย์ให้กับจังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 5,000 กล่อง และจังหวัดสุโขทัย จำนวน 5,000 กล่อง เพื่อให้เกษตรกรใช้บรรจุผลไม้ สำหรับช่องทางการขายผ่านระบบออนไลน์ด้วย ซึ่งเป็นการขายตรงระหว่างเกษตรกรกับผู้บริโภค และต้องส่งผ่านไปรษณีย์ โดยกระทรวงพาณิชย์จัดทำกล่องให้ฟรี และบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด อำนวยความสะดวกในเรื่องการจัดส่งสินค้า เพื่อเป็นการลดต้นทุนและเพิ่มกำไรให้กับเกษตรกร


ในการนี้ นายศุภสัณห์ ศิลป์ชูศรี พาณิชย์จังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยนายสรายุทธ แจ่มจิราศัย นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ นำเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจแปรรูปบ้านห้วยตม ตำบลบ้านตึก อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมประชุมเชื่อมโยงเจรจาซื้อขาย “ลองกอง” ผ่านตลาดข้อตกลง และร่วมพิธีลงนามสัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน โดยมีผลการเจรจาซื้อขาย “ลองกอง” ของจังหวัดสุโขทัย ปริมาณรวม 380 ตัน

Related posts