กิจกรรม 102 ปีกระทรวงพาณิชย์ ก้าวไกลรับใช้ชาวประชา พัฒนาเศรษฐกิจไทย

กิจกรรม 102 ปีกระทรวงพาณิชย์ ก้าวไกลรับใช้ชาวประชา พัฒนาเศรษฐกิจไทย

วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีจัดงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงพาณิชย์ ครบรอบ 102 ปี โดยได้มอบรางวัล “เพชรพาณิชย์ 2565” ณ ห้องมโนปกรณ์นิติธาดา ชั้น 12 กระทรวงพาณิชย์ ให้แก่ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารับรางวัลจำนวน 15 ราย โดยแบ่งเป็น 3 สาขา ได้แก่ สาขาผู้ประกอบการ 5 ราย สาขาผู้ทรงคุณวุฒิ 4 ราย สาขาข้าราชการ 6 ราย เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่ทำคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติด้านเศรษฐกิจ การค้าและการพาณิชย์ รวมถึงผู้ที่สร้างคุณูปการให้แก่กระทรวงพาณิชย์ โดยมีนายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ และคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงพาณิชย์ เข้าร่วมภายในงานดังกล่าว จากนั้นเวลา 13.30 น. มีการเสวนา เรื่อง Catch the Trend & Soft Power คว้ากระแสกับอำนาจละมุน ณ ห้องฉลาดลบเลอสรรค์ ชั้น 4 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยมีผู้ร่วมเสวนา ดังนี้


ดร.นณริฏ พิศลยบุตร นักวิชาการอาวุโสจากสถาบันการวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศไทย หรือ TDRI.
ดร.ดั่งใจถวิล อนันตชัย Managing Director บริษัท INTAGE (Thailand) Co., Ltd.
นางสาวขนิษฐา ตั้งวรพจน์วิธาน อุปนายกสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) Executive Consultant INTAGE (Thailand) กรรมการบริษัท Experience Matters
นางสาวสุภาวดี ตันติยานนท์ อุปนายกสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย อุปนายกสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) ผู้ก่อตั้งบริษัท Experience Matters
ดำเนินรายการโดย นายนันทพงษ์ จิระเลิศพงษ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
ในการนี้ นายศุภสัณห์ ศิลป์ชูศรี พาณิชย์จังหวัดสุโขทัย ได้เข้าร่วมในพิธีและการเสวนาดังกล่าวด้วย

Related posts