ระนอง ศรชล.ภาค 3 โดย ศรชล./ศคท.จว.รน. บูรณาการร่วมกับสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาระนอง และ ตม.ระนอง ตรวจพื้นที่ ท่าเทียบเรือ สถานประกอบการ และจุดผ่านแดนถาวร ด้านจังหวัดระนอง

ระนอง ศรชล.ภาค 3 โดย ศรชล./ศคท.จว.รน. บูรณาการร่วมกับสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาระนอง และ ตม.ระนอง ตรวจพื้นที่ ท่าเทียบเรือ สถานประกอบการ และจุดผ่านแดนถาวร ด้านจังหวัดระนอง

 


วันนี้ 22 ส.ค.2565 ศรชล.ภาค 3 โดย ศรชล./ศคท.จว.รน. บูรณาการร่วมกับสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาระนอง และ ตม.ระนอง ตรวจพื้นที่ ท่าเทียบเรือ สถานประกอบการ และจุดผ่านแดนถาวร ด้านจังหวัดระนอง ต.ปากน้ำ อ.เมือง จว.ระนอง เพื่อป้องกันการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายที่แอบลักลอบมากับเรือ ตลอดจนสินค้าส่งออก และนำเข้าผิดกฎหมาย ยาเสพติด อาวุธสงคราม และการกระทำผิดอื่นๆ พร้อมทั้งตรวจติดตามสุขอนามัยของท่าเทียบเรือประมงและเรือประมงในการจับ การดูแลรักษาสัตว์น้ำ การขนส่งหรือการขนถ่ายสัตว์น้ำ ให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่กำหนด และตรวจ กำกับ ดูแลแรงงานภาคประมงทะเล

และกิจการต่อเนื่องประมงตลอดจนกิจการอื่นๆ ตามท่าเทียบเรือในพื้นที่จังหวัดระนอง ให้ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามกฎหมาย เช่น สัญญาจ้าง สวัสดิการสถานที่พัก และอื่นๆ เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน การใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย การใช้แรงงานบังคับ การทำประมงผิดกฎหมาย พร้อมทั้งสุ่มตรวจตามมาตรการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร โดยตรวจหนังสือผ่านแดนชั่วคราว (Border Pass) ซึ่งสามารถพักอาศัยอยู่ในพื้นที่ อ.เมือง จว.ระนอง ได้ไม่เกิน 7 วัน รวมทั้งตรวจหลักฐานการได้รับวัคซีนโควิด – 19 ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ผลการตรวจไม่พบการกระทำผิด การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


นิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่าวภูมิภาคประจำจังหวัดสตูล

Related posts