พิษณุโลกกองทัพภาคที่ 3 รับมอบน้ำดื่ม จาก บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด

พิษณุโลกกองทัพภาคที่ 3 รับมอบน้ำดื่ม จาก บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด

 


ในวันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น. ณ กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 3ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตำบลบ้านคลอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พล.ต.อำนาจศรีมาก รองแม่ทัพภาคที่ 3 เป็นผู้รับมอบน้ำดื่ม จำนวน 2,400 ขวด จาก บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด โดย คุณ บัวผัน เผือกใต้ ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและการขายภาคเหนือตอนล่าง บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด และคณะ เพื่อนำไปมอบให้กับประชาชนที่ประสบภัยพิบัติ ในพื้นที่รับผิดชอบของ กองทัพภาคที่ 3 โดยจะจัดจ่ายไปยังศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่ 3 ของหน่วยทหารในสังกัด ที่มีความจำเป็นในการช่วยเหลือแบบเร่งด่วน ถือว่าเป็นการช่วยเหลือจากภาคเอกชน ผ่านหน่วยงานรัฐ ที่ได้ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนที่เดือดร้อน

ซึ่งกองทัพภาคที่ 3 ได้รับความอนุเคราะห์ด้วยดีมาโดยตลอดในห้วงนี้นับเป็นห้วงเวลาสำคัญยิ่งในการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ 17 จังหวัด ภาคเหนือ เพราะพื้นที่ส่วนใหญ่ของกองทัพภาคที่ 3 เป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางภูมิประเทศ และสภาพอากาศ ประกอบกับห้วงนี้เป็นช่วงฤดูฝน ทำให้เกิดอุทกภัย น้ำท่วม น้ำป่าไหลหลาก ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก ทางกองทัพภาคที่ 3 จะได้นำน้ำดื่มที่ได้รับมอบนี้ไปมอบให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนและประสบภัยพิบัติต่างๆ ในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพภาคที่ 3 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนต่อไป

ปรีชา นุตจรัส รายงาน พิษณุโลก

Related posts