กองทัพภาคที่ 3 รับมอบน้ำดื่ม จาก บริษัท เคโฟร์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด

กองทัพภาคที่ 3 รับมอบน้ำดื่ม จาก บริษัท เคโฟร์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด

 


ในวันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2565 เวลา 14.30 น. ณ กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 3ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตำบลบ้านคลอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พล.ต.อำนาจศรีมาก รองแม่ทัพภาคที่ 3 เป็นผู้รับมอบน้ำดื่ม ขนาด 800 มล. จำนวน 6,000 ขวด จาก บริษัท เคโฟร์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด โดย คุณ เริงฤดี ลักษณะหุต ประธานใหญ่บริษัท เคโฟร์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด และคณะ เพื่อนำไปมอบให้กับประชาชนที่ประสบภัยพิบัติ ในพื้นที่รับผิดชอบของ กองทัพภาคที่ 3 โดยจะจัดจ่ายไปยังศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่ 3 ของหน่วยทหารในสังกัด ที่มีความจำเป็นในการช่วยเหลือแบบเร่งด่วน ถือว่าเป็นการช่วยเหลือจากภาคเอกชน ผ่านหน่วยงานรัฐ ที่ได้ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนที่เดือดร้อน ซึ่งกองทัพภาคที่ 3 ได้รับความอนุเคราะห์ด้วยดีมาโดยตลอด


ในห้วงนี้นับเป็นห้วงเวลาสำคัญยิ่งในการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ 17 จังหวัด ภาคเหนือ เพราะพื้นที่ส่วนใหญ่ของกองทัพภาคที่ 3 เป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางภูมิประเทศ และสภาพอากาศ ประกอบกับห้วงนี้เป็นช่วงฤดูฝน ทำให้เกิดอุทกภัย น้ำท่วม น้ำป่าไหลหลาก ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก ทางกองทัพภาคที่ 3 จะได้นำน้ำดื่มที่ได้รับมอบนี้ไปมอบให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนและประสบภัยพิบัติต่างๆ ในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพภาคที่ 3 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนต่อไป

ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก

Related posts