ศรีสะเกษ เครือข่ายภาคประชาสังคมร่วมกับมูลนิธิ พศช.ไถ่ชีวิตโค-กระบือ เฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10

ศรีสะเกษ เครือข่ายภาคประชาสังคมร่วมกับมูลนิธิ พศช.ไถ่ชีวิตโค-กระบือ เฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่อุทยานการเรียนรู้วัดป่าเทพนิมิต บ้านผักขะ ตำบลลิ้นฟ้า อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ นายทิวา รุ้งแก้ว ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดศรีสะเกษ และนายเกษมศานต์ ศรีโพนทอง ผอ.มูลนิธิพัฒนาการศึกษาเพี่อชุมชน (พศช.)ได้ร่วมเป็นประธานในพิธีไถ่ชีวิตโค ปล่อยนกสู่ฟ้า ปล่อยปลาสู่น้ำและปลูกป่าเพื่อรักษาให้เป็นมรดกของชุมชน เฉลิมพระเกียรติ 70 พรรษา มหาวชิราลงกรณและเฉลิมพระเกียรติ 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีนายไสว โนนสูง เลขาธิการชมรมคนรักในหลวงจังหวัดศรีสะเกษ

นายรุ่งโรจน์ เสาเวียง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นฟ้า และคณะกรรมการบริหารองค์กรเกษตรกรกลุ่มศรีพัฒนา และได้รับความเมตตาจากพระครูสุชัยวรธรรม รองเจ้าคณะอำเภอยางชุมน้อย เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ประกอบพิธีไถ่ชีวิตโคจำนวน 7 ตัว เพื่อมอบให้แก่เกษตรกรบ้านผักขะ อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ นำไปเลี้ยงประกอบอาชีพเพิ่มรายได้สู่ครัวเรือน โดยเกษตรกรต้องสัญญาว่าจะดูแลเลี้ยงให้เป็นอย่างดี ไม่ฆ่า ไม่ขาย ทั้งนี้เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติฯและเพื่อเป็นการถวายเป็นมุฑิตาสักการะแด่พระครูสุวิชัยวรธรรม รองจ้าคณะอำเภอยางชุมน้อย เนื่องในโอกาสอายุวัฒนมงคลครบ75 ปี 55 พรรษา ด้วย

นายไสว โนนสูง เลขาธิการชมรมคนรักในหลวงจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า สืบเนื่องมาจากปีนี้ เป็นปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ มีพระชนมายุครบ 70 ปี เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม ที่ผ่านมา และพระบรมราชชนนีพันปีหลวง มีพระชนมายุครบ 90 ปี เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2565 นำความปลื้มปิติยินดีมาสู่ประชากรทุกหมู่เหล่า ประกอบกับ พระครูสุรชัยวรธรรม (หลวงตาขึม) รองเจ้าคณะอำเภอยางชุมน้อย มีอายุครบ 75 ปี ในวันที่ 25 สิงหาคม 2565 นี้ ทางเครือข่ายภาคประชาสังคมจังหวัดศรีสะเกษ จึงได้ร่วมกันจัดกิจกรรม ปล่อยนกสู่ฟ้า ปล่อยปลาสูน้ำ คืนต้นไม้ให้แผ่นดิน และไถ่ชีวิต กระบือ จำนวน 7 ตัว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และแสดงมุทิตาสักการะแด่พระครูสุรชัยวรธรรมอีกด้วย

เลขาธิการชมรมคนรักในหลวงจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวต่อไปว่า สำหรับงบประมาณการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2565 ได้รับความเมตตาจากพระครูสุชัยวรธรรม รองเจ้าคณะอำเภอยางชุมน้อย เป็นผู้อุปถัมภ์จัดทำผ้าป่าสามัคคีทอดถวาย ที่วัดผักขะ ตำบลลิ้นฟ้า มีผู้มีจิตศรัทธสร่วมทำบุญและบริจาคได้จัตุปัจจัยเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 193,666.33 บาท และได้นำไปไถ่ชีวิตวัวแม่พันธ์ุดีได้จำนวน 7 ตัว รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 186,310 บาท และได้มอบให้แก่เกษตรกรที่เป็นสมาชิกองค์กรเกษตรกรกลุ่มศรีพัฒนาต่อไป/////

 

ภาพ / ข่าว ศิริเกษ หมายสุข ผู้สื่อข่าวประจำ จ.ศรีสะเกษ

Related posts