กิจกรรมปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนในเมือง จังหวัดสุโขทัย

กิจกรรมปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนในเมือง จังหวัดสุโขทัย

วันพุธที่ 24 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานเปิดกิจกรรมปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนในเมือง จังหวัดสุโขทัย เนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่าสุโขทัย ทุ่งทะเลหลวง ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย เพื่อพัฒนาที่ดินที่ว่างเปล่าให้กลายเป็นพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน สามารถดูดซับมลพิษคาร์บอนไดออกไซด์ กรองมลพิษ ผลิตก๊าซออกซิเจน สร้างความสมดุลการใช้พื้นที่ให้เกิดความเหมาะสม และลดโลกร้อน

โดยปลูกต้นไม้ทั้งสิ้น 243 ต้น ได้แก่ ต้นคูณ ต้นเหลืองปรีดียาธร ต้นทองอุไร ต้นชมพูพันทิพย์ ต้นเหลืองอินเดีย ต้นเหลืองเชียงราย ต้นประดู่กิ่งอ่อน ต้นตาล และต้นทุเรียนพันธุ์หมอนพระร่วง พร้อมด้วยนายสุชาติ ทีคะสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย หัวหน้าส่วนราชการ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมในกิจกรรม โดยมีนายจรัญ มากน้อย รักษาการแทนหัวหน้าสวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่าสุโขทัย เป็นผู้กล่าววัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมในการนี้ นายศุภสัณห์ ศิลป์ชูศรี พาณิชย์จังหวัดสุโขทัย ได้เข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าวด้วย

Related posts