ภูเก็ต ศรชล.ภาค 3 รณรงค์อนุรักษ์ปลานกแก้ว สืบเนื่องจากมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้ทำการโพสต์ภาพการจับปลานกแก้ว ในบริเวณเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะพีพี สร้างภาพลักษณ์ในด้านลบให้กับการท่องเที่ยวในพื้นที่ ศรชล.ภาค 3 จึงมีนโยบายให้ดำเนินการรณรงค์ให้มีการอนุรักษ์ปลานกแก้วขึ้น

ภูเก็ต ศรชล.ภาค 3 รณรงค์อนุรักษ์ปลานกแก้ว สืบเนื่องจากมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้ทำการโพสต์ภาพการจับปลานกแก้ว ในบริเวณเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะพีพี สร้างภาพลักษณ์ในด้านลบให้กับการท่องเที่ยวในพื้นที่ ศรชล.ภาค 3 จึงมีนโยบายให้ดำเนินการรณรงค์ให้มีการอนุรักษ์ปลานกแก้วขึ้น

ศรชล.ภาค 3 โดย นาวาเอกพิเชษฐ์ ซองตัน ผู้อำนวยการกองสารนิเทศ ศรชล.ภาค 3 พร้อมด้วย นาวาเอกวิโรจน์ พิมพ์อ้น หัวหน้าศูนย์ความมั่นคงท่าเรือจังหวัดกระบี่ / ร.อ.ตถาพร บวรสุวรรณ ผู้ควบคุมเรือ ต.233 บูรณาการหน่วยงานในพื้นที่ทางทะเล จว.กบ. (จนท.ศรชล.จว.กบ./จนท.ศคท.จ.กบ./ประชาสัมพันธ์ จบ.กบ./ทช.10/ประมง./จนท.อช.หาดนพรัตน์) ออกปฏิบัติการเดินเท้าปูพรมประชาสัมพันธ์/สร้างการตระหนักรู้และรณรงค์การอนุรักษ์สิ่งมีชีวิตในทะเล ที่มิใช่สัตว์เศรษฐกิจ ที่ไม่ใช่สัตว์สำหรับบริโภค เพื่อรักษาความสมดุลให้กับระบบนิเวศใต้ท้องทะเล โดยเฉพาะการจับสัตว์น้ำในพื้นที่หวงห้าม เช่นพื้นที่อุทยาน พื้นที่จุดดำน้ำ เป็นต้น และโดยเฉพาะช่วงนี้มุ่งเน้นดำเนินการรณรงค์มิให้จับปลานกแก้วซึ่งเป็นปลาสวยงาม ตามที่ปรากฏภาพในสื่อสังคมออนไลน์ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มผู้ประกอบการท่องเที่ยวด้วยเรือหางยาว เรือสปีดโบ๊ท ผู้ประกอบธุรกิจดำน้า ในพื้นที่เกาะพีพี

นิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่าวภูมิภาคประจำจังหวัดสตูล

Related posts