เทศกาลงาน Thai Halal Food and Products Festival 2022 ของกงสุลใหญ่ไทย โกตาบารู รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเชีย

เทศกาลงาน Thai Halal Food and Products Festival 2022 ของกงสุลใหญ่ไทย โกตาบารู รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเชีย

พลเรือตรีสมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. มอบหมายให้นายแพทย์สมหมาย บุญเกลี้ยง ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. มาร่วมเทศกาลงาน Thai Halal Food and Products Festival 2022 ของกงสุลใหญ่ไทย โกตาบารู รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเชีย เพื่อเผยแพร่อาหารไทย สินค้า OTOP ของไทยให้ต่างชาติได้สัมผัสรสชาดที่อร่อย สะอาด และมีอัตลักษณ์ของประเทศไทย มีการโชร์รำไทย ศิลปวัฒนธรรมไทย สวยงามมาก โดยมีท่านเอกอัครราชฑูตไทย เป็นประธาน ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ท่านพาตีเมาะ สะดียามู หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนชาวไทยมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก ในงานมีการสาธิตการทำแกงเขียวหวาน ขนมโค การจักสานต่างๆ จัดต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 20 จัดระหว่างวันที่ 27-28 สิงหาคม 2565 ขอชื่นชมกระทรวงต่างประเทศ ที่จัดกิจกรรมดีๆสร้างชื่อเสียง ภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยให้ต่างชาติได้รับรู้ครับ

Related posts