พิษณุโลก นนร.ชั้นปีที่ 5 รุ่นที่ 70 ช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ที่ประสบภัยนำ้ป่าไหลหลาก… ศบภ.พล.พัฒนา 3

พิษณุโลก นนร.ชั้นปีที่ 5 รุ่นที่ 70 ช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ที่ประสบภัยนำ้ป่าไหลหลาก… ศบภ.พล.พัฒนา 3

 


เมื่อวันที่ 27 ส.ค. 65 คณะอาจารย์ รร.จปร. ได้นำ นนร.ชั้นปีที่ 5 ศึกษาดูงาน กองพลพัฒนาที่ 3 และงานโครงการทหารพันธุ์ดีฯ
ในโอกาสนี้ พล.ต.ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์ ผบ.พล.พัฒนา 3 ได้กรุณามอบข้อคิดเพื่อเป็นหลักในการปฏิบัติงานที่หน่วยต่อไป พร้อมกันนี้หน่วยได้จัดให้คณะ นนร. เข้าพื้นที่ ปฏิบัติงานจริงในการเข้าช่วยเหลือ ประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัย ต.ท่าสะแก อ.ชาติตระการ จว.พิษณุโลก
นนร. ชั้นปีที่ 5 มีความสนใจในภารกิจของหน่วยและได้รับความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตรับราชการในอนาคต


ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก

Related posts