พิษณุโลก นักเรียน จปร.สร้างขวัญกำลังใจ ลงพื้นที่ร่วมมอบถุงยังชีพให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วม

พิษณุโลก นักเรียน จปร.สร้างขวัญกำลังใจ ลงพื้นที่ร่วมมอบถุงยังชีพให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วม

เมื่อวันที่ 27ส.ค.65 ที่กองพลพัฒนาที่ 3 ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ อ.วังทอง จ.พิษณุโลก พล.ต.ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์ผบ.พล.พัฒนาที่ 3 พ.อ.สกนธ์ เพชรทอง รองผบ.พล.พัฒนาที่ 3 พ.อ.คเชนทร์ แอ๊ดมา ผบ.ช.3 พัน 302 ได้นำนักเรียนนายร้อยจปร.ชั้นปีที่ 5 ซึ่งเดินทางมาทัศนศึกษาโครงการทหารพันธุ์ดีภายในค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับเลี้ยงสัตว์ การเพาะปลูกพืชผักสวนครัว ตลอดทั้งระบบการจัดการที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ เพื่อให้ผลผลิตที่ออกมามีคุณภาพ และสร้างความเข้าใจตามแนวทางพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

หลังจากนั้น ผบ.พลพัฒนาที่ 3 พร้อมคณะนายทหาร ได้นำนักเรียนนายร้อยจปร.ชั้นปีที่5 เดินทางไปยังบ้านนาม่วง ม.5 ต.ท่าสะแก อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก เพื่อนำถุงยังชีพไปมอบให้กับชาวบ้านที่ประสบภัยน้ำท่วม ที่ได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากบ้านเรือนถูกน้ำท่วม ทรัพย์สินถูกน้ำพัดพาสูญหาย ตลอดทั้งมีดินโคลนเศษไม้ท่อนหักโค่นไหลมาตามกระแสน้ำ ทำให้บ้านเรือน และพื้นที่ทางการเกษตรได้รับความเสียหายเป็นบริเวณกว้าง
ปรากฏว่า หลังจากน้ำลดลง พบมีประชาชนจำนวนหลายครัวเรือน ได้รับผลกระทบอย่างหนัก ตลอดทั้งทรัพย์สูญหายไปกับกระแสน้ำเกือบหมด นอกจากยังมีดินโคลนเศษไม้ท่อนไม้กองทับถมเต็มตัวบ้านที่อยู่อาศัยของประชาชน โดยต้องใช้เวลาอีกนับเดือนในการทำความสะอาดและเคลื่อนสิ่งกีดขวางทั้งหมดออก เพื่อให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ


ปรีชา นุตจรัสรายงานข่าวพิษณุโลก

Related posts