ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. ชื่นชม แพทย์อาสาสมาชิกสมาคมจันทร์เสี้ยวการแพทย์และสาธารณสุข จัดกิจกรรม เข้าสุนัตหมู่แก่เยาวชนผู้ยากไร้ ณ ประเทศกัมพูชา เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์และปลูกฝังจริยธรรมด้านจิตอาสาให้กับบุคลากรด้านสาธารณสุข

ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. ชื่นชม แพทย์อาสาสมาชิกสมาคมจันทร์เสี้ยวการแพทย์และสาธารณสุข จัดกิจกรรม เข้าสุนัตหมู่แก่เยาวชนผู้ยากไร้ ณ ประเทศกัมพูชา เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์และปลูกฝังจริยธรรมด้านจิตอาสาให้กับบุคลากรด้านสาธารณสุข

 


วันนี้ (13 ตุลาคม 2565) ที่ ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นางสุนิสา รามแก้ว ผู้ช่วยเลขาธิการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) พบปะและส่งแพทย์อาสาสมาชิกสมาคมจันทร์เสี้ยวการแพทย์และสาธารณสุข จำนวน 19 คน ซึ่งเดินทางไปยัง เมืองสีหนุวิลล์ ประเทศกัมพูชา เพื่อจัดกิจกรรม เข้าสุนัตหมู่แก่เยาวชนผู้ยากไร้ในประเทศกัมพูชา ระหว่าง วันที่ 13-17 ตุลาคม 2565


นางสุนิสา รามแก้ว ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า ในนามของ ศอ.บต. ต้องขอบคุณและชื่นชมทีมแพทย์สมาคมจันทร์เสี้ยวการแพทย์และสาธารณสุข ที่ได้มีจิตอาสาไปช่วยเหลือพี่น้องทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้เดินทางไปในพื้นที่ที่วิวัฒนาการทางการแพทย์อาจจะยังเข้าถึงไม่มากนัก และได้ใช้ความเป็นจิตอาสา ซึ่งเป็นตัวแทนในนามคนไทยไปช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ในนามของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้และในนามของ ศอ.บต. ขอขอบคุณทีมงานทุกคน และขอให้ทีมงานทุกคนประสบความสำเร็จอย่างลุล่วงกับภารกิจในครั้งนี้


ด้าน นายแพทย์ มูฮำหมาด ละใบจิ นายกสมาคมจันทร์เสี้ยวการแพทย์และสาธารณสุข กล่าวว่า สิ่งหนึ่งที่เรามีความเชื่อคือมนุษย์ทุกคนควรมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และแบ่งปันกันไม่ว่าจะอยู่ในประเทศไหนก็ตาม ถ้าเราสามารถแบ่งปันในสิ่งที่เรามีให้กับคนอื่นได้ในโลกใบนี้เราก็ควรทำ หนึ่งในสิ่งที่สมาคมจันทร์เสี้ยวการแพทย์และสาธารณสุขทำมาตลอดคือการมีส่วนร่วมในบริการทางการแพทย์ในสถานการณ์ต่างๆ เช่น อุบัติเหตุ น้ำท่วม ไฟไหม้ สมาคมจันทร์เสี้ยวการแพทย์และสาธารณสุข ก็จะมีการรวมตัวกัน

เพื่อที่จะเป็นจิตอาสา ที่จะเข้าไปช่วยเหลือ หนึ่งในโครงการที่เกิดขึ้นในวันนี้ก็คือการจัดทีมแพทย์ ไปช่วยเหลือพี่น้องของเราที่ประเทศกัมพูชา ซึ่งในครั้งนี้ได้เข้าไปให้บริการใน 3 ส่วนด้วยกัน ส่วนแรกจะเป็นในเรื่องของการคีตานการทำสุนัต หรือการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศให้กับเด็กกำพร้า คนยากจน คนยากไร้ที่ประเทศกัมพูชา ประมาณ 150 คน ส่วนที่สองที่จะไปในครั้งนี้คือการออกหน่วยแพทย์จิตอาสา และส่วนที่สามคือการไปตรวจตาสกรีนนิ่งเกี่ยวกับต้อต่างๆให้กับพี่น้องของเราที่อยู่ในประเทศกัมพูชา


นายแพทย์ มูฮำหมาด ละใบจิ กล่าวอีกว่า ที่ผ่านมาทางสมาคมได้เดินทางไปหลายประเทศต่อเนื่องทุกปี ในส่วนของประเทศไทยกับกัมพูชา มีความร่วมมือกันมาหลายส่วนตั้งแต่ในอดีต ปกติจะเดินทางไปกัมพูชาทุกปีอยู่แล้ว ยกเว้นช่วง 2 ปี ที่ผ่านมาเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 กลุ่มเป้าหมายที่เราดูแลถือว่าเป็นพี่น้องกันหมด ไม่ว่าจะเป็นต่างศาสนิกหรือมุสลิม ไม่ว่าจะอยู่ประเทศไหน อะไรที่เราสามารถช่วยเหลือได้ เราก็ทำอย่างเต็มที่ การช่วยเหลือไม่มีพรมแดน เป็นจิตวิญญาณของความเป็นมนุษย์ที่เราอยากช่วยเหลือกัน

ซึ่งสอดคล้องกับ สโลแกนของสมาคมจันทร์เสี้ยวการแพทย์และสาธารณสุขที่ว่า จันทร์เสี้ยวจิตอาสา สร้างประโยชน์ให้เพื่อนมนุษย์ เป็นสโลแกนที่เราพยายามจะปลูกฝัง จริยธรรมด้านจิตอาสาให้กับบุคลากรทางด้านสาธารณสุขที่มีการรวมตัวกันในนามของสมาคม ในส่วนของพี่น้องบุคลกรที่เป็นทีมงานจะทำงานอยู่ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้อยู่แล้ว หลายครั้งที่ผ่านมา ศอ.บต. ถือได้ว่าเป็นแม่ข่าย ที่ให้เราได้ติดต่อประสานงาน รวมทั้งอำนวยความสะดวกทั้งในและต่างประเทศสนับสนุนเรื่องนี้มาโดยตลอด

Related posts