พิษณุโลก รองแม่ทัพภาคที่ 3 ตรวจสถานการณ์น้ำ และมอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

พิษณุโลก รองแม่ทัพภาคที่ 3 ตรวจสถานการณ์น้ำ และมอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

ตามที่ปรากฎข่าวสารประชาชนในพื้นที่ บ้านแท่นนางงาม หมู่ที่ 10 ตำบลท่านางงาม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ประสบภัยน้ำท่วมนั้น เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้ประชาชนที่ประสบภัย และในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 นาฬิกา พลตรี ประสาน แสงศิริรักษ์ รองแม่ทัพภาคที่ 3 และคณะ เดินทางตรวจสถานการณ์น้ำ และมอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบอุทกภัย

ณ บ้านแท่นนางงาม หมู่ที่ 10 ตำบลท่านางงาม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก พร้อมทั้งหารือนายอำเภอบางระกำเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำ และวางแผนการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัย ในการนี้ รองแม่ทัพภาคที่ 3 และคณะ ได้มอบถุงยังชีพให้กับประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ บ้านแท่นนางงาม หมู่ที่ 10 ตำบลท่านางงาม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก เพื่อเป็นการช่วยเหลือเป็นการเบื้องต้น


ปรีชานุตจัรส รายงานข่าวพิษณุโลก

Related posts