ระลึกถึงแม่โจ้ ครบ 86 ปี จากโรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรม ภาคเหนือ สู่…มหาวิทยาลัยแม่โจ้ในวันนี้ วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรมภาคเหนือ “ไม่มีพระช่วงฯ… ไม่มีแม่โจ้” กว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในปัจจุบัน

ระลึกถึงแม่โจ้ ครบ 86 ปี จากโรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรม ภาคเหนือ สู่…มหาวิทยาลัยแม…

Read More

ดร.ปนัดดา วงศ์ผู้ดี ประธานองค์กรทำดี นางนิกัลยา ดุลยา อดีต’มิสไทยแลนด์เวิล์ด ปี 2004 พร้อมคณะ ได้เดินทางมาถึงศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศอ.บต. เพื่อร่วมมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ และเยี่ยมเยียนให้กำลังใจ เครือข่ายภาคประชาสังคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาโรค COVID -19

    วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 11.00 น. ณ ศูนย์ประสานงานการบริหารจัดการและแก้ไข…

Read More

“การ์ดอย่าตก ไทยต้องชนะโควิด-19”คุณบุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี นำทีมองค์กรทำดี ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจ ศอ.บต. พร้อมมอบอุปกรณ์การแพทย์ที่จำเป็นมอบผ่านเลขาธิการศอ.บต. เพื่อนำส่งไปยังพื้นที่ต่างๆ ในพื้นที่ชายแดนใต

“การ์ดอย่าตก ไทยต้องชนะโควิด-19”คุณบุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี นำทีมองค์กรทำดี ลงพื้นที่เยี่ยมเย…

Read More

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทาน “ห้องตรวจหาเชื้อโควิด-19” แห่งที่ 13 ให้โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทาน “ห้องตรวจหาเชื้อโคว…

Read More

ศรีสะเกษ โควิด-19 ไม่กระทบการค้าการส่งออกช่องสะงำมูลค่าพุ่งสูงถึง 1,000 ล้านบาท เขมรยังต้องการสินค้าเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวนมาก (มีคลิป)

ศรีสะเกษ โควิด-19 ไม่กระทบการค้าการส่งออกช่องสะงำมูลค่าพุ่งสูงถึง 1,000 ล้านบาท เขมรยังต้อ…

Read More