ศรีสะเกษ แม่โวยลูกสาว ม.ต้นโวยรับเปิดเทอมโดนครูแหกผมจนขาดแหว่งไม่เป็นทรงผม ถามดังๆว่า แหกผมเด็ก น.ร.แล้วทำให้เด็กเรียนเก่งขึ้นกว่าเดิมหรือไม่ ขณะที่ ผอ.ร.ร.เผยกฏระเบียบคือกฏระเบียบเด็ก น.ร.หญิง ม.ต้นจะต้องตัดผมไม่ให้ต่ำกว่าติ่งหู (มีคลิป)

ศรีสะเกษ แม่โวยลูกสาว ม.ต้นโวยรับเปิดเทอมโดนครูแหกผมจนขาดแหว่งไม่เป็นทรงผม ถามดังๆว่า แหกผ…

Read More

ดร.กัลยาณี ประธานสภาฯ ท่องเที่ยวศรีสะเกษ แจกวุฒิบัตรและให้โอวาทแรงงานภาคบริการ

ดร.กัลยาณี ประธานสภาฯ ท่องเที่ยวศรีสะเกษ แจกวุฒิบัตรและให้โอวาทแรงงานภาคบริการ   เมื่…

Read More

นายกชาย ส.ส.สงขลา เขต5 ลงพื้นที่แจกไข่ไก่และข้าวสาร จำนวน 34 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.) และ แจกให้ อสม.เขต5 และผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ และ ผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 8 พัน ชุดมูลค่ากว่า2ล้าน

นายกชาย ส.ส.สงขลา เขต5 ลงพื้นที่แจกไข่ไก่และข้าวสาร จำนวน 34 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(ร…

Read More

‘ทวี สอดส่อง’ กมธ.งบ 64 เห็นว่างบประมาณต้องเปิดประชาชนต้องมีส่วนร่วม ค่าใช้จ่ายลงทุนไม่ชัดเจนและงบผูกพันข้ามปี ซื้ออาวุธ-ก่อสร้างมากเกินไปเป็นภาระ

‘ทวี สอดส่อง’ กมธ.งบ 64 เห็นว่างบประมาณต้องเปิดประชาชนต้องมีส่วนร่วม ค่าใช้จ่า…

Read More