ชาวบ้าน3ตำบลรวมตัวหน้าโรงพยาบาลจะนะ เรียกร้องใหผอ.โรงพยาบาลออกจาตำแหน่งเนื่องจาก ชาวบ้านมองเห็นว่า ผู้อำนวยการไม่เหมาะสมต่อการดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลจะนะ และโรงพยาบาลจะนะไม่มีการพัฒนา การบริการ

ชาวบ้าน3ตำบลรวมตัวหน้าโรงพยาบาลจะนะ เรียกร้องใหผอ.โรงพยาบาลออกจาตำแหน่งเนื่องจาก ชาวบ้านมอ…

Read More

การจับกุมแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมาย ในพื้นที่กองกำลังผาเมือง

การจับกุมแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมาย ในพื้นที่กองกำลังผาเมือง     วัน…

Read More

โฆษกกองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 แถลงข่าวประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 92

โฆษกกองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 แถลงข่าวประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 92 …

Read More

“ทวี สอดส่อง” กมธ.งบฯ 64 ชี้สำนักงบฯต้องเปิดข้อมูลก่อนพิจารณาล่วงหน้า 3-5 วัน ห่วงงบกลางปี 63 จำนวน 5 แสนล้านไม่โปร่งใส พบยังค้างเบิกอีก 4 แสนล้าน

“ทวี สอดส่อง” กมธ.งบฯ 64 ชี้สำนักงบฯต้องเปิดข้อมูลก่อนพิจารณาล่วงหน้า 3-5 วัน ห่วงงบกลางปี…

Read More

ประธานหอการค้าสงขลา”หนุน”โครงการเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าจะนะ “ฟื้นเศรษฐกิจชายแดนใต้” “ฝัน” ลดการก่อเหตุร้าย มีข้อแม้ “ต้องเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว” เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อุ้มชุมชนรอบข้าง

ประธานหอการค้าสงขลา”หนุน”โครงการเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าจะนะ “ฟื้นเศรษฐกิจชายแดนใต้” …

Read More