นิพนธ์ฯ นำมหาดไทย จับมือทุกภาคีเครือข่าย รุกพร้อมกัน สร้างตำบลปลอดภัย ตั้งเป้าลดตายปีละ 2,000 คน ใน 9 จังหวัดนำร่องที่มีสถิติตายสูงสุด

นิพนธ์ฯ นำมหาดไทย จับมือทุกภาคีเครือข่าย รุกพร้อมกัน สร้างตำบลปลอดภัย ตั้งเป้าลดตายปีละ 2,…

Read More

โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์​เต้านมเคลื่อนที่(Mammogram)​ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส (มีคลิป)

โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์​เต้านมเคลื่อนที่(Mammogram)​ในสตรีกลุ่มเสี่ยง…

Read More

นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ต้อนรับคณะอดีตท่านผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา นายสุวิทย์ คำดี พร้อมด้วยครอบครัวและบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด(มหาชน) ซึ่งเดินทางมามอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับทางโรงพยาบาลสุโขทัย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ต้อนรับคณะอดีตท่านผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเช…

Read More