เชียงใหม่ ซู อควาเรียม ทะเลบนดอยพร้อมเปิดให้บริการเต็มรูปแบบ 1 ตค.นี้ กับท่องเที่ยววิถีใหม่ (New Normal) ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่ (มีคลิป)

เชียงใหม่ ซู อควาเรียม ทะเลบนดอยพร้อมเปิดให้บริการเต็มรูปแบบ 1 ตค.นี้ กับท่องเที่ยววิถีใหม…

Read More

รอง มท.4 พบปะนายกสมาคม ประธานชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน 14 จังหวัดภาคใต้ ร่วมกันสร้างสันติสุข

รอง มท.4 พบปะนายกสมาคม ประธานชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน 14 จังหวัดภาคใต้ ร่วมกันสร้างสันติสุข &…

Read More

ผวจ.สงขลา เปิดโครงการ มหกรรมรวมพลังคนดีแห่งแผ่นดิน สร้างพลังเครือข่ายพัฒนาชุมชน จังหวัดสงขลา

ผวจ.สงขลา เปิดโครงการ มหกรรมรวมพลังคนดีแห่งแผ่นดิน สร้างพลังเครือข่ายพัฒนาชุมชน จังหวัดสงข…

Read More

ศอ.บต. เตรียมมอบบัตรประชาชนโอรังอัสลีบ้านนากอ เป็นของขวัญปีใหม่ 2564 โดยจัดประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งออกบัตรฯและพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มานิ ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ศอ.บต. เตรียมมอบบัตรประชาชนโอรังอัสลีบ้านนากอ เป็นของขวัญปีใหม่ 2564 โดยจัดประชุมหารือหน่ว…

Read More

เครือข่ายประชาชนอำเภอจะนะยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีหนุนจะนะเป็นเมืองอุตสาหกรรมต้นแบบที่ 4 โดยขอภาครัฐคำนึงถีงปประโยชน์ของประชาชนอย่างแท้จริง และ รับข้อมูลข้อเท็จจริงจากประชาชนในพื้นที่อย่างรอบด้าน (มีคลิป)

เครือข่ายประชาชนอำเภอจะนะยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีหนุนจะนะเป็นเมืองอุตสาหกรรมต้นแบบที่ 4 …

Read More